Testare clasa a V-a

TESTARE CLASA a V-a  2011 – 2012

28.05.2011


9-iunie-2011, ora 19,20

Rezultatele testului de limba engleza (fisier tip PDF)


 

9-iunie-2011

 • Părinţii şi elevii înscrişi la testul de limba engleză clasa a V-a, an şcolar 2011-2012, vor fi prezenţi la ora 16,00 în Sala de Festivităţi a Colegiului.


28-mai-2011, ora 15,45 - ANUNȚURI IMPORTANTE

 • Eventualele contestaţii se depun la secretariat, în data de 30.05.2011, între orele 9,00 – 15,00.
 • Rezultatele în urma contestaţiilor se vor afişa pe data de 31.05.2011, orele 15,00.
 • Elevii admişi la testarea din 28.05.2011, pentru clasa a V-a, an şcolar 2011-2012, vor depune cerere de înscriere la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” în perioada 30.05. – 01.06.2011, între orele 800 - 1500.
 • Înscrierea se face în baza unei cereri tip completată la secretariatul colegiului.
 • Părinţii elevilor admişi în clasa a V-a, an şcolar 2011-2012, vor fi prezenţi în ziua de 14 iunie 2011, orele 1700, la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi, în vederea alegerii disciplinelor opţionale. Prezenţa este obligatorie!
 • Testul de limba engleză pentru cele două clase a V-a, cu profil intensiv - LIMBA ENGLEZĂ – va avea loc joi, 09.06.2011, ora 16,00.
 • Testul de limba engleză constă într-o probă orală.
 • Subiectele vor fi alcătuite pe baza programei de limba engleză pentru clasa a IV-a, indiferent de manualul alternativ studiat.
 • Participarea la testul de limba engleză, se face în baza înscrierii la secretariat (cerere tip), în perioada 06 – 08.06.2011, între orele 8,00-14,00.
 • Elevii vor intra la testare în ordinea de la Concursul „Leris” şi a mediilor de la proba scrisă din data de 28.05.2011.
 • Testarea se va încheia odată cu ocuparea celor 60 de locuri.


28-mai-2011, ora 15,40 - Rezultatele testării pentru clasa a V-a


 

28-mai-2011, ora 10,00


27-mai-2011, ora 14.00 - Repartizarea elevilor în săli (fișier tip PDF) 

 

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi, organizează test pentru clasa a V-a în vederea completării locurilor rămase libere pentru constituirea celor 3 clase.

 • 2 clase - intensiv limba engleză
 • 1  clasă - învăţământ normal

Numărul de locuri pentru testare este 21.

Pentru toate cele 3 clase,  limba a doua este franceză sau germană.

Organizarea testului de verificare :

I. Înscrierile se fac în perioada 23.05.2011  - 26.05.2011, între orele  900-1700

(luni, marţi, miercuri), iar joi 26.05.2011 între orele 1000 - 1800.

II. Acte necesare pentru înscriere :

 • un dosar (plic / şină) pe care se va scrie numele, iniţiala tatălui şi prenumele elevului, şcoala de unde vine şi limba străină pe care a studiat-o ;
 • o cerere tip, dată de liceu ;
 • copie xeroxată certificat de naştere şi originalul ;
 • 5 coli hârtie xerox A4 şi 5 coli hârtie A3 ;
 • 1 fotografie candidat, tip buletin.

III. Susţinerea testului

 • Testul de lb. română începe la ora 800
 • Testul de matematică începe la ora 945
 • Durata fiecărei probe = 60 minute

IV. În ziua concursului, accesul în şcoală al elevilor înscrişi la testare se face în baza legitimaţiei de concurs şi va avea loc între orele 730-745.

Listele cu repartizarea pe săli vor fi afişate la afişierul din curtea şcolii în cursul zilei de 27.05.2011, începând cu orele 1400 şi pe site-ul colegiului : www.racovita.ro

V. Fiecare candidat va primi subiectul multiplicat la xerox. Toate răspunsurile se redactează pe foile de concurs, ciornele nu se iau în considerare.

Formarea claselor cu studiu intensiv se va face în urma unui test de limbă oral, (după manualul studiat de fiecare elev) la care participă numai elevii admişi care doresc, iar la constituirea claselor se va lua în consideraţie în primul rând media de la testarea scrisă.

Testul de limba engleză are loc pe data de 09.06.2011, ora 16,00..

Rezultatul testului de limbă  va fi apreciat  cu admis sau respins.

Eventuale modificări şi completări cu privire la testarea din 28.05.2011 vor fi anunţate în timp util.

Situația înscrierilor:

Joi, 26-mai-2011, ora 1800 - 125 de înscriși