Bacalaureat 2018 - Evaluarea competențelor lingvistice și digitale

În conformitate cu prevederile legale referitoare la desfășurarea examenului de bacalaureat 2018 – O.M.E.N. nr. 4792/31.08.2017 și Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat – 2011 (OMECTS 4799/31.08.2010), vă comunicăm următoarele:

 • Evaluarea competențelor la limba și literatura română se va desfășura luni, 12 februarie 2018, și marți, 13 februarie 2018, începând cu ora 9,00.
 • Evaluarea competențelor digitale se va desfășura vineri, 16 februarie 2018, luni, 19 februarie 2018, și marți, 20 februarie 2018, începând cu ora 13,00.
 • Miercuri, 21 februarie 2018, începând cu ora 12.00, se desfășoară proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă pentru limbile de circulație internațională.
 • Joi, 22 februarie 2018, începând cu ora 9.00, are loc proba orală pentru toate limbile de circulație internațională studiate pe parcursul învățământului liceal

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate.

Este interzis accesul în sală cu manuale, dicționare, notițe, însemnări precum și cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare (extras din art. 12 – O.M.E.N. nr. 4792/31.08.2017).


12-13 februarie 2018, ora 900 - Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

 • Repartizarea candidaților va fi afișată la avizierul școlii cu 24 de ore înainte de începerea probelor.
 • Candidaţii pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română programați luni, 12 februarie 2018 și marți 13 februarie 2018, începând cu ora 1100, vor fi prezenți la Centrul de examen cel puțin cu o oră mai devreme.
 • Candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate.
 • Este interzis accesul în sală cu: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări precum şi cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare (extras din art. 12 – OMEN 4792/31-08-2017).

16, 19 și 20 februarie 2018
- Proba de evaluare a competențelor digitale
 • Candidații vor intra în săli în intervalul orar 1200 – 1230.

21, 22 februarie 2018
- Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
 • 21 februarie 2018, ora 1200 - proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă. Candidații vor intra în săli în intervalul orar 1100 – 1130.
 • 22 februarie 2018, începând cu ora 900 - proba orală