Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

  • 1

Căutare

Acasă Arhivă Noutăţi Înscrieri clasa a V-a, an școlar 2016-2017

Înscrieri clasa a V-a, an școlar 2016-2017

17-05-2016, ora 15:10 Rezultate finale (Fișier tip PDF)

TESTAREA LA LIMBA ENGLEZĂ – proba scrisă și orală conform Ordinului 5166/1998, pentru clasele a V-a intensiv engleză, se va organiza în ziua de 9 iunie 2016, începând cu ora 1600.

Înscrierile pentru verificarea cunoștințelor de limba engleză se fac în zilele de 6-7 iunie, între orele 9:00-14:00.

Elevii care anterior testării au susţinut examene de competenţă lingvistică la engleză şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior, pot fi admişi fără a susţine proba de verificare a limbii moderne, conform ROFUIP/2015. Echivalarea testului cu certificatul de competență se va face în perioada de înscriere, în baza unei solicitări scrise, și prin prezentarea certificatului de competență lingvistică în original și copie.

Rezultatul testului de limbă va fi apreciat cu admis sau respins.


14-05-2016, ora 17:10 - Rezultate (Fișier tip PDF)

 

Eventualele contestații se depun luni, 16 mai 2016, între orele 11:00-15:00, la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță”.

Rezultatele finale se vor afișa marți, 17 mai 2016 după ora 16:00.


14-05-2016, ora 11:15 - Subiecte, bareme (Fișiere tip PDF)


13-05-2016, ora 12:50 - Repartizarea candidaților (fișier tip PDF)


În perioada 09.05 – 12.05. 2016, la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi se fac înscrieri pentru clasa a V-a, an şcolar 2016-2017. În cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri, se va organiza

 

TESTAREA CANDIDAŢILOR

(conform Art. 210  alin. 6, lit. a din Regulamentul Şcolar) sâmbătă, 14.05.2016, în vederea completării numărului de 25 de locuri.

Organizarea testului de verificare

I. Înscrierile se vor face în zilele lucrătoare din perioada menționată, între orele  900-1500.

II. Acte necesare pentru înscriere :

  • un dosar (plic / şină) pe care se va scrie numele, iniţiala tatălui şi prenumele elevului, şcoala de unde vine şi limba străină pe care a studiat-o;
  • o cerere tip (dată de liceu);
  • copie xeroxată certificat de naştere şi originalul;
  • copie xeroxată C.I. a unuia dintre părinţi;

III. Susţinerea testului

  • Testul de limba şi literatura română are loc între orele 900-1000
  • Testul de matematică are loc între orele 1030-1130

IV. În ziua concursului, accesul în şcoală al elevilor înscrişi la testare va avea loc între orele 830-845 , în baza carnetului de elev vizat la zi.

Listele cu repartizarea pe săli vor fi afişate la afişierul din curtea şcolii în cursul zilei de 13.05.2016, începând cu orele 1400 şi pe site-ul colegiului: www.racovita.ro.

V. Fiecare candidat va primi subiectul multiplicat la xerox. Toate răspunsurile se redactează pe foile de concurs, ciornele nu se iau în considerare.