Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante - 2020