Anunț testare LERIS - 2021

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași va organiza selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, anul școlar 2021-2022, conform calendarului de mai jos:

Înscrieri: 21 – 26 mai 2021;

Înscrierile se vor putea face online, pe site-ul școlii, pe baza unei cereri tip.

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza testarea elevilor prin Concursul LERIS, constând în două probe (limba română și matematică).

Locuri disponibile: 104, 4 clase, dintre care 2 cu regim intensiv limba engleză;

Desfășurarea probelor de concurs: 29 mai 2021;

Afișarea rezultatelor inițiale: 30 mai 2021;

Depunerea eventualelor contestații: 2 iunie 2021;

Afișarea rezultatelor finale: 3 iunie 2021;

Depunerea cererilor de înscriere la CNER: 4 – 10 iunie 2021.

Extras din Regulamentul de organizare și desfășurare a Testării LERIS

Derulat în parteneriat cu Fundația LERIS, testarea are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. Aceasta constă în două probe scrise care se vor desfăşura în aceeași zi (sâmbătă, 29 mai 2021), după cum urmează: 9.00-10.00 -  limba română; 10.30-11.30 - matematică.

Elevii se vor înscrie la ambele probe.

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute - familiarizarea cu subiectele, 45 de minute - timpul efectiv de lucru).

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a. (vezi programa)

Modele de teste pot fi descărcate de AICI. Baremele AICI.

Rezultatele probelor vor fi apreciate cu puncte de la 10 la 100, după baremele alcătuite de comisia de evaluare.

Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Sunt considerați admiși elevii care obțin premii și mențiuni în clasamentul pentru punctaj cumulat și cei care obțin premii în cele două clasamente pentru punctajele obținute la română și matematică.

(a) Premiile se vor acorda diferit pe cele trei clasamente (punctaj cumulat, punctaj română, punctaj matematică), după cum urmează:

  • Clasamentul pe baza punctajului cumulat:
  • 1) Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat.
  • 2) Se acordă premii și mențiuni pentru minimum 90% din numărul total de locuri disponibile.
  • 3) În situația punctajelor cumulate egale pentru candidații de pe ultimul loc ce primesc mențiune, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.
  • Clasamentele pe baza punctajelor de la română și, respectiv, matematică:
  • 1) Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare disciplină în parte.
  • 2) Se acordă premii (I, II, III) pentru fiecare clasament pe disciplină în parte.
  • 3) Numărul candidaților premiați la fiecare dintre aceste două discipline (română și matematică), dar care nu se regăsesc printre cei admiși în clasamentul pe baza punctajului cumulat / cu punctajele cumulate, nu poate depăși 5% din numărul total de locuri disponibile (pentru fiecare dintre cele două clasamente pe discipline, în parte: 5% pentru română și 5% pentru matematică).
  • 4) În situația punctajelor egale pentru candidații de pe ultimul loc care primesc premiu, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.

(b) După parcurgerea acestor două etape de acordare a premiilor și a mențiunilor pentru cele trei clasamente (cumulat, română, matematică), se acordă suplimentar mențiuni speciale în clasamentul pentru punctaj cumulat, în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita a maximum 20% din numărul de locuri disponibile.

(c) Dacă unii dintre candidații care au obținut premiu sau mențiune, care le conferă dreptul de a fi admiși pe locurile disponibile, aleg să nu se înscrie în perioada prevăzută în calendar, atunci vor fi admiși candidații din clasamentul pentru punctajul cumulat, în ordinea descrescătoare a punctajului, conform numărului de locuri care rămân neocupate.

Se acordă Marele Premiu Leris pentru cel mai mare punctaj cumulat, obținut la cele două probe, română și matematică.