Proiecte şi activităţi

Şcoala LERIS IT
Proiect al Fundaţiei LERIS şi al C. N. "Emil Racoviţă" Iaşi

Constructorii României

Proiectul „Constructorii României”reprezintă o experienţă de învăţare colaborativă şi totodată o modalitate de a reconstrui memoria naţională, ilustrând viaţa şi activitatea unor mari personalităţi ale românilor.

Proiectul „Constructorii României” construieşte. Elevi ai Colegiului Naţional "Emil Racoviţă" cercetează trecutul ţării noastre, viaţa şi activitatea marilor personalităţi ale românilor, contribuţia acestora la patrimoniul naţional şi universal. În urma cercetării realizate, în bibliotecă, dar şi pe Internet, elevii realizează o „fişă” a personalităţii studiate, fişă pe care ulterior o prezintă colegilor şi o publicăm pe site-ul proiectului. Rezultatele muncii noastre de echipă sunt centralizate pe site-ul pe care l-am realizat pentru acest proiect.

Întreaga activitate desfăşurată reprezintă o experienţă de învăţare pentru toţi cei implicaţi, însă sperăm ca impactul să nu se oprească aici. Sperăm ca site-ul pe care îl creăm să devină o resursă utilă pentru documentare, dar şi un punct de contact afectiv cu memoria naţională. Iar ca profesori, sperăm ca prin răsfoirea site-ului nostru, valorile autentice ale românilor, să se transforme în modele, interiorizate de cei care vor construi mai departe.

Raport după primul an de activitate
Site-ul proiectului

Arhiva educaţională .campion

Arhiva educaţională .campion este un ansamblu de resurse educaţionale pentru pregătirea de performanţă în Informatică, destinat profesorilor şi elevilor care doresc ca procesul să se desfăşoare simplu şi eficient. Nivelul de dificultate variat, diversitatea temelor vizate, precum şi feed-back-ul disponibil conferă Arhivei Educaţionale .campion potenţialul unui instrument eficient şi pentru desfăşurarea activităţii de zi cu zi, la clasă, a elevilor şi profesorilor.
Arhiva Educaţională .campion oferă:

  • un set variat de peste 1000 de probleme documentate şi clasificate;
  • posibilitatea elevilor de a-şi evalua rapid sursele, de a primi feed-back în urma evaluării şi, dacă este necesar, de a primi un ajutor;
  • articole şi software aducaţional pe teme de interes pentru un elev care se pregăteşte;
  • posibilitatea ca profesorii să creeze grupuri de pregătire cu elevii.

MouseArtist

MouseArtist este site cu caracter educaţional, care are ca scop sprijinirea formării viitorilor profesionişti în domeniul graficii publicitare. Activitatea pe acest site este organizată sub forma unor concursuri periodice, cu temă dată. Fiecare concurs are o perioadă de desfăşurare prestabilită, timp în care utilizatorii pot publica lucrări care se încadrează în tema concursului. Evaluarea lucrărilor publicate este realizată de către un juriu specializat, dar totodată este realizată şi de către utilizatorii site-ului (care pot vota lucrările, acordând un anumit punctaj). Lucrările premiate pot fi solicitate de către beneficiarii concursului, pentru utilizare în scopul declarat al acestuia şi pot constitui punctul de plecare pentru o colaborare de succes între beneficiari şi autorul lucrării. Pentru a crea o comunitate educaţională activă, MouseArtist conţine secţiunea Tutoriale, în cadrul căreia utilizatorii site-ului pot publica materiale educaţionale de specialitate.

 

Cercul metodic al profesorilor de informatică
21 mai 2011