Software educaţional

Eseul argumentativ

Autori:
Stefan Cenuşă, Cezar Manea
prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez

Lucrarea constă într-un site educaţional ce vine în ajutorul elevilor de liceu pentru a învăţa/aprofunda modul în care trebuie realizat un eseu argumentativ. Structurat în 9 momente (capitole), site-ul oferă elemente de teorie, însoţite de exerciţii necesare pentru aprofundarea noţiunilor de enunţ şi paragraf, precum şi a noţiunilor specifice eseului argumentativ (dovezi, argumente, conectori). În final, este inclus un modul de evaluare, care testează abilitatea elevilor de a evalua un eseu argumentativ pe baza cunoştinţelor dobândite.

Vizualizare proiect

Romantismul – o abordare interdisciplinară

Autori:
Andrei Neculai, Bogdan Lică
prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez

Softul "Romantismul – o abordare interdisciplinară" oferă elevului o modalitate activă de a dobândi o viziune de ansamblu asupra contextului şi a curentului artistic. Exerciţiile îl ajută să actualizeze cunoştinţele de istorie universală relevante pentru perioada romantismului şi să le coreleze cu momentul studiat din punct de vedere artistic, pentru a înţelege viziunea şi mentalitatea oamenilor din secolul al XIX-lea. De asemenea, exerciţiile de ilustrare a temelor, motivelor şi mijloacelor artistice se aplică nu doar pe texte literare, ci şi pe reprezentări plastice şi muzicale. Această abordare interdisciplinară îi ajută pe elevi să înţelegă faptul că temele, motivele, mesajul şi semnificaţiile sunt aceleaşi, indiferent de modalitatea artistică folosită, ele, de fapt, cristalizând un mod de a vedea lumea la un moment dat în istorie. Credem că în felul acesta analiza textului literar îşi poate dovedi utilitatea, înţelegerea textului fiind o cale spre înţelegerea contextului şi a umanităţii, în general.

Vizualizare proiect

 

Premiul de Popularitate SIVECO la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2012

Premiul de Creativitate SIVECO la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2010

Premiul al III-lea la Concursul Naţional de Proiecte „Cel mai bun creator de soft educaţional” organizat prin proiectul „Profesorul – creator de soft educaţional”.

Verbul. Modul indicativ

Autori:
Radu Rusu, Maria Mateescu, Andrei Gheorghiu
prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez

Ce oferim prin soft-ul educaţional „Verbul. Modul indicativ”?
- o sinteză operaţională a informaţiilor esenţiale referitoare la tema dată;
- numeroase exemple, clare, adecvate vârstei elevilor, selectate din texte literare relevante;
- sarcini de lucru variate, în multiple variante, constituind un context pentru aplicare şi exersare şi asigurând astfel formarea competenţelor specifice temei;
- feed-back permanent, de diagnostic şi de explicitare, precum şi puncte de sprijin care să susţină elevul în demersul său de învăţare;
- şi nu în ultimul rând un mediu de învăţare atractiv, care valorizează valenţele educative ale jocului.
Toate acestea evidenţiază avantajele metodei pe care o promovăm prin acest soft: o mai eficientă utilizare a timpului didactic, accentul pus pe motivaţia elevilor, pe autonomia învăţării şi pe corecta autoevaluare şi evaluare a acestora, punerea la dispoziţia profesorilor de limba română a unui material care să le uşureze munca de proiectare didactică sau să le sugereze metode pentru proiectarea unor activităţi de învăţare variate, care evită monotonia. În plus, facilităţile noilor tehnologii acoperă necesităţi de învăţare pe care metodele tradiţionale nu le acopereau în mod obişnuit, acestea depinzând de creativitatea şi de entuziasmul profesorului. De fapt, softul propus este o alternativă care se adresează tot profesorilor creativi, care, prin activităţile de învăţare proiectate, prin metodele alese şi prin utilizarea personalizată a acestora, caută, în aceeaşi măsură, să dezvolte competenţe necesare dar şi să cultive educaţilor valori şi atitudini.

Vizualizare proiect