11-15 septembrie 2017

Începutul este jumătatea întregului.

(Pitagora, filosof și matematician grec: 580 î.Hr. - 495 d.Hr.)