Oameni ai şcolii

Ioan AGACHE – profesor de geografie, fost inspector general al inspectoratului regional Iași de învățământ, director adjunct la Liceul „Negruzzi”, director-fondator al Liceului „Racovița”. Într-o Românie cu probleme cunoscute, a reușit să obțină drepturile unui manager din capitalism: a făcut cu succes politica cunoscuta a „vânătorii de capete” urmărind sa descopere profesori valoroși pe care sa-i atragă la „Racovița”. A încurajat valoarea, noul, a acceptat experimentul si l-a sprijinit, liceul găzduind, pe lângă clase speciale, interesante experimente in anii 1970-1975. A impus disciplina, exigența, seriozitatea, emulația. A descurajat tendințele centrifuge, certurile, disputele de nivel scăzut. In esență, a format tradiția care se continuă de 40 de ani, LER.

Mihai BOZAN – profesor de matematică. Extrem de talentat în a face matematica accesibilă elevilor. Coordonatorul serviciului pe școala, veghetor neobosit al ordinii și al disciplinei. Posibil unul dintre cei datorită cărora (în folclorul elevilor) exigența era tradusă în sigla liceului - LER=lagăr de exterminare rapidă. La întâlnirile foștilor absolvenți, aceste anecdote au desigur alt parfum.

Gheorghe CONDURACHE – profesor de latină. Îndrăgostit de profesia de dascăl, un sincer „patriot” al liceului, nelipsit până în ultima clipă a vieții (peste 80 de ani) de la sesiunile de comunicări și de la întâlnirile colegiale.

Elena CRIVOI – profesor de educație fizică, severă până la asprime cu elevii, ambițioasă, doritoare de afirmare, reușind deseori acest lucru cu echipele scolii. Disciplinată, a îndeplinit și funcții mai ingrate, cum ar fi cea de „îndrumător UTC” (echivalentul directorului educativ de azi) de care s-a achitat la nivelul prestigiului școlii.

Ioan CRIVOI – profesor de educație fizică, apropiat de elevi, bun coleg, antrenor talentat al echipelor liceului care au completat faima oxfordiană a liceului, care era „bun” nu numai la concursuri școlare și admiteri, dar și la sport.

Viorica DAMIAN – profesor de franceză. Rigoare, siguranță, prospețime, combinate cu o mare delicatețe. Mulți buni cunoscători de franceză din rândul absolvenților îi sunt datori, unii devenind chiar cadre didactice universitare pe profil.

Gheorghe DOHOTARIU – profesor de desen probabil unul dintre cei mai longevivi profesori ai liceului. Pe lângă pasiunea pusă în slujba obiectului, a îndeplinit cu seriozitate și funcția de director educativ și pe cea de director adjunct până la ieșirea la pensie.

Rodica GAVRILESCU – profesor de limba și literatura română. Șef al catedrei, director adjunct a fost un model de rigoare, spirit autocritic, dar și adept al noului, al relației moderne cu elevii, încurajator al inițiativei, opiniei personale a elevului. Foarte sigur că mulți elevi au fost încurajați sa-i urmeze exemplul, devenind profesori de limba română.

Virginia GHIBU – profesor de limba și literatura română. Tipul „doamnei profesoare” care s-a impus și în clasă și în cancelarie prin rigoare și distincție.

Emilia GOSTAR – profesor de istorie. Model de rigoare uneori greu de suportat de colegii mai „poeți”. Clasele V-VIII, cărora le-a fost dirigintă, au primit de la Domnia sa o educație severă privind ordinea, punctualitatea, respectul, igiena și alte elemente definitorii pentru elevi de elită. Ca șef al catedrei de istorie și socio-umane s-a ilustrat prin fermitate, ordine și colegialitate.

Gheorghe HONCIUG – profesor de muzică. Talentat conducător de cor a reușit să conducă această formație pe locuri fruntașe în confruntarea interșcoli.

Maria IONESCU – profesor de geografie îndrăgostit de obiectul sau, sobru (sobră) și în ținută, și în actul didactic. Curajul opiniilor, exprimate deseori deschis, o făceau uneori incomodă pentru persoanele cu „musca pe căciulă”. Coleg de nădejde, cum s-a arătat în împrejurări de unii cunoscute.

Natalia LOVINESCU – profesor de istorie care trăia cu pasiune evenimentele pe care le relata elevilor. Motor al momentelor de destindere, inițiatorul multor drumeții în care se simțeau bine și elevii, și profesorii. Colegii își aduc aminte cu nostalgie de excursiile care aveau baza la Ardeluța. Energic sef de catedră, cu multă imaginație și spontaneitate.

Elena MELEGHEA – profesor de chimie, director adjunct în prima echipă de directori. Talentat profesor, a făcut parte din triada fizică – chimie - biologie care asigura succesul candidaților la medicină. Mulți, medici azi de 30-40-50 de ani, datorează succesul lor inițial si celor 3 profesori: Meleghea, Talpalaru, Tudose.

Vasile MITROFAN – profesor de limba și literatura română. Fost director al liceului „Negruzzi”, inspector de specialitate la inspectoratul regional și apoi județean. Inspector general al inspectoratului regiunii Iași. În Liceul „Emil Racoviță” a pledat împotriva prejudecății „clase umaniste – clase slabe la matematică”, mutând accentul pe ideea „clase umaniste – clase de elită la acest profil”, așa cum au fost cel puțin clasele din promoția 1972 și din promoția 1973, la care a fost și diriginte.

Felicia MURARU – distins profesor de matematică, îmbinând rigoarea matematicii pe care a ilustrat-o cu distincție cu spiritul jucăuș. Glumele d-sale au rămas în folclorul zecilor de generații. Pregătirea asigurată de d-sa făcea ca și cei cu note „mici” să aibă asigurată reușita și la admitere și ulterior. „Zgârcită” la note, dar generoasă în transferarea unor cunoștințe de înaltă calitate. O prezență stenică și în cancelarie, și în momentele de răgaz, „Cici” avea un loc al sau în „corul” cancelariei LER.

Ioan PETRESCU – profesor de biologie. Fondatorul secției de biologie - clasa specială de biologie, devenită apoi chimie-biologie, care a furnizat ani de-a rândul zeci de absolvenți în fruntea listelor la admiterile de la medicină.

Sterie RADOI – profesor de limba și literatura română. Figură distinsă a școlii preuniversitare ieșene, a fost profesor și la Liceul „Al. I. Cuza”, în perioada de glorie a acestui liceu. Inspector raional (coordonator al raionului Vaslui în vechea împărțire teritorială), inspector general al inspectoratului regional, funcție pe a onorat-o.

Elena RUDICA – profesor de română. Model de discreție și seriozitate. În tandem cu colega și prietena ei, Maria Trandafir, a fost printre primii profesori ai liceului autori de lucrări de uz didactic. Cu seriozitate, talent și discreție s-a achitat și de obligațiile destul de ingrate ale funcției de conducător al organizației de pionieri.

Relu SFART – profesor de fizică, în prezent stabilit in Israel. Fondatorul primei clase speciale din „Racoviță”, clasa de fizică (promoția 1969), care a realizat prima performanță internațională prin elevul Sorin MANCAȘ, azi doctor în fizică. A continuat o carieră de succes și la Liceul real din Haifa, unde a funcționat în ultima perioadă.

Andrei STRATULAT – profesor de limba rusă. Persoană extrem de echilibrată, sfetnic de nădejde al colegilor și elevilor cărora a știut sa le câștige încrederea. Coordonator al multor numere ale revistei școlii „PRIMII PAȘI”. Devotat Liceului „Emil Racoviță”, interesat de soarta lui mult timp după pensionare, nelipsit de la întâlnirile colegiale.

Mircea STRUGARIU – profesor de istorie. Din păcate o boală necruțătoare i-a întrerupt o carieră care ar fi putut evolua strălucit. Îndrăgostit de obiectul sau, a reușit să transmită pasiunea lui și elevilor săi care l-au iubit si l-au respectat.

Aurora TODOSE – profesor de biologie, director adjunct, director al Casei Corpului Didactic (funcție în care s-a distins printr-o activitate extrem de diversă și interesantă). Ca profesor de biologie, a realizat lecții de o înaltă calitate. Elevii domniei sale erau aproape siguri de reușită la examenele de admitere la medicină – foarte dificil pe atunci, cu o concurența de 10 candidați pe un loc. În cancelarie era un prieten al colegilor, un mentor dezinteresat pentru colegii mai tineri.

Alexandru VORNICU – profesor de engleză, dispărut prematur în urma unui tragic accident, la începutul anilor '90. Sobru, sever cu sine și cu elevii săi, este „vinovat” pentru reușita multor absolvenți (zeci, dacă nu sute) care au studiat și ulterior s-au stabilit în țări de limbă engleză. În afara cunoștințelor de engleză, era preocupat să le formeze elevilor săi un larg orizont cultural.

Georgeta ZEMAN („Pușa Zeman”) – o prezență delicată și boemă, sufletul serbărilor școlare, talentat dirijor al corului școlii, inițiator al realizării imnului școlii.

Valeria NEUGEBAUER – secretarul șef al liceului zeci de ani. Deținătoarea multor secrete, și-a asigurat respectul întregului personal al școlii. Bună organizatoare a activității de secretariat, dădea tuturor senzația de siguranță, de lucru bine făcut.

Maria BARZAN – bibliotecara școlii. Ajutor de nădejde al elevilor si profesorilor. Printre sarcinile D-sale revenea și realizarea unor expoziții de carte cu prilejul unor evenimente politice și culturale, reușind să rezolve sarcinile și prompt, si cu gust.

Angela HARASIM – laborantul școlii. În condițiile în care școala era atât de puțin spațioasă, trebuia să asigure profesorilor condiții cât mai bune de lucru în special la fizică, chimie, dar și la biologie, geografie. A gestionat cu spirit gospodăresc asupra aparatelor, substanțelor, hărților și planșelor.