Evenimente

Alexandra Orzetic – premiul I la Concursul Naţional "ÎnțeLEGE drepturile"

Alexandra Orzetic, din clasa a X-a D, a participat la concursul naţional "ÎnțeLEGE drepturile", la categoria clip video şi a fost desemnată câştigătoare la categoria sa! Felicitări, dragă Alexandra!

Filmul Alexandrei, intitulat "Articolul 51", este povestea emoţionantă a unor copii din Scobâlţeni, jud Iaşi, însă ilustrează drama pe care foarte mulţi copii din România au trăit-o în perioada pandemiei şi… nu doar atunci. Mesajul este simplu şi percutant "Toţi copiii au visuri! Toţi copiii au dreptul la educaţie!". Filmul Alexandrei ne sensibilizează şi ne provoacă să ieşim din zona noastră de confort, să conştientizăm existenţa unei lumi diferite de cea în care trăim, dar deopotrivă să conştientizăm şansele pe care le avem fiecare dintre noi (elevi şi profesori), precum şi responsabilităţile pe care le implică aceste şanse, faţă de noi înşine, dar şi faţă de lumea în care trăim.

Concursul național "ÎnțeLEGE drepturile", organizat de către Salvați Copiii, este o componentă a programului Și noi avem drepturi!, care se desfășoară încă din 1990, având ca scop informarea copiilor în vederea conștientizării drepturilor și responsabilităților lor. Concursul și-a propus să determine gradul de cunoaștere a legii de către copii, să stimuleze dorința acestora de implicare în crearea și dezvoltarea unor materiale adaptate vârstei și nivelului propriu de cunoaștere care să faciliteze contactul acestora cu legile care le promovează drepturile și îi protejează.

Criteriile de evaluare, pe baza cărora au fost desemnaţi câştigătorii:

  • Relevanța pentru tema concursului
  • Nota artistică a materialului (originalitate, stil, grafică)
  • Exprimare şi complexitate tehnică (claritate, coerenţă, logică, corectitudine).

Dezbatere publică „Educația ne unește”

Pe 20 mai 2019, la CNER a fost organizată dezbaterea externă pe marginea ideilor pe care le conține viziunea sistemică din documentul MEN „Educația ne unește”. La acest eveniment au participat părinți ai elevilor de liceu și gimnaziu, liderul de sindicat și reprezentanți ai corpului profesoral. Punctele de vedere ale părinților au condus către concluzia că pot fi făcute schimbări punctuale în sistemul românesc de învățământ, acolo unde experiența de până acum semnalează necesitatea lor, dar nu consideră oportună o transformare din temelii a sistemului, mai ales că aceasta ar presupune strategii ferme, eforturi și costuri considerabile.

Dezbatere internă „Educația ne unește”

7 mai 2019

La dezbaterea organizată la Colegiul Național „Emil Racoviță” referitoare la conținutul documentului „Educația ne unește” au participat cadre didactice, membri ai Consiliului de administrație și liderul de sindicat. S-au exprimat opinii față de temele propuse, din care a rezultat preocuparea acestora față de orice transformare care ar putea conduce la efecte pozitive asupra calității educației: șanse egale pentru toți elevii, pregătirea lor pentru viață, autonomia instituțională etc. Discuțiile au generat numeroase întrebări, determinate de diversitatea modificărilor propuse, insistându-se asupra necesității de a se asigura stabilitatea și continuitatea aspectelor care funcționează în sistemul deja existent. Principala concluzie ar putea fi sintetizată astfel: este important ca schimbările să se producă în urma identificării obiective a acelor aspecte care necesită îmbunătățiri și să fie consecința firească a adaptării sistemului românesc de învățământ la dinamica socio-economică a lumii actuale.