Duminică, 26 Mai, 2019
   
TEXT_SIZE

Anunt selectie elevi clasa a V-a, an școlar 2019-2020

15 mai 2019 - 16:20

Premierea Concursului Leris 2019 va avea loc vineri, 17 mai 2019, ora 16.30, în sala de festivități a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași.

La premiere sunt așteptați elevii care au obținut premii, mențiuni și mențiuni speciale și părinții acestora.

Se pot înscrie în clasa a V-a, în anul școlar 2019-2020, la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, elevii care au obținut:

 • premiul I, II sau III în clasamentul pentru limba română;
 • premiul I, II sau III în clasamentul pentru matematică;
 • premiul I, II, III sau mențiuni în clasamentul cumulat.

Perioada de înscriere este 20 – 31 mai 2019.

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere tip (se găsește la secretariatul colegiului);
 • copie certificat naștere elev;
 • copie CI părinte / tutore legal.

Fișa medicală se va prezenta la cabinetul medical al colegiului până la data de 2 septembrie 2019.

IMPORTANT!

Candidații care au obținut mențiuni speciale pot depune cerere de rezervare a locului, în aceeași perioadă de înscriere (20 – 31 mai 2019). Confirmarea admiterii lor la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași va fi anunțată după perioada de înscriere, în funcție de locurile rămase disponibile la data de 31 mai 2019.


13 mai 2019 - 12:15 - Programare vizualizare lucrări


12 mai 2019

14:50 - Rezultate inițiale

 • Eventualele cereri de vizualizare a tezelor se depun la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, luni, 13 mai 2019, în intervalul orar 9.00 – 11.00.
 • Vizualizarea tezelor se va face luni, 13 mai 2019, în intervalul orar 15.00 – 17.00, conform unei programări care va fi afișată pe site-ul școlii, la ora 12.00.
 • Tezele vor fi vizualizate în prezența unui membru al comisiei de examen, fără ca acesta să ofere explicații referitoare la punctajul obținut.
 • La vizualizare, elevul și părintele trebuie să aibă asupra lor un act de identitate (elevul - carnetul de note avizat pe anul școlar în curs, iar părintele - cartea de identitate).
 • Eventualele cereri de contestații se depun la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, luni, 13 mai 2019, în intervalul orar 14.00 – 17.00.
 • Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 15 mai 2019, la avizierul școlii și pe site-ul www.racovita.ro.

IMPORTANT!

În etapa de soluționare a contestațiilor, punctajul la reevaluare, obținut prin creștere sau descreștere, după caz, față de cel inițial, reprezintă punctajul final la proba respectivă.


11 mai 2019

12:30 - Bareme

Subiecte

10 mai 2019, ora 12:00 - Repartizarea elevilor înscriși la Concursul LERIS (fișier tip pdf)

Accesul elevilor în școală se va face în intervalul orar 8.00 - 8.30.

Elevii înscriși vor primi foi tipizate de examen și ciorne.

IMPORTANT!

 • Elevii vor avea asupra lor instrumente de scris (pix albastru și/sau stilou cu cerneală albastră) și carnetul de elev, vizat pentru anul școlar 2018-2019 (ștampilat și cu poză).
 • Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile asupra lor. Recomandarea este ca acestea să rămână în grija părinților, până la finalul probelor.
 • Nu este permis accesul părinților în școală în pauza dintre cele două probe (10.00 – 10.30).

 

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași va organiza selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, anul școlar 2019-2020, conform calendarului de mai jos:

Înscrieri: 2 – 9 mai 2019;

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza testarea elevilor prin Concursul LERIS, constând în două probe (limba română și matematică).

Locuri scoase la concurs: 90

Desfășurarea probelor de concurs: 11 mai 2019;

Afișarea rezultatelor inițiale: 12 mai 2019;

Depunerea eventualelor contestații: 13 mai 2019;

Afișarea rezultatelor finale: 15 mai 2019;

Depunerea cererilor de înscriere la CNER: 20 - 31 mai 2019.

Înscrierile se vor putea face online, pe site-ul școlii, (https://inscrieri.racovita.ro) pe baza unei cereri tip. În condițiile în care, din motive tehnice, înscrierea nu se poate face online, cererea tip va putea fi completată și depusă la secretariatul Colegiului Naţional „Emil Racoviţă", în intervalul orar 9.00 - 14.00.


 

Extras din Regulamentul de desfășurare a Concursului LERIS

Derulat în parteneriat cu Fundația LERIS, concursul are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. Acesta constă în două probe scrise care se vor desfăşura în aceeași zi (sâmbătă, 11 mai 2019), după cum urmează: 9.00-10.00 -  limba română; 10.30-11.30 - matematică.

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a. (vezi programa)

Modele de teste vor fi afișate până pe data de 11 februarie 2019. (vezi modele de teste)

Elevii se vor înscrie la ambele probe.

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute.

Rezultatele probelor vor fi apreciate prin puncte de la 10 la 100, după baremele alcătuite de comisia de evaluare.

Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Vor fi alcătuite trei clasamente distincte:

 • unul pentru proba de limba română;
 • unul pentru proba de matematică;
 • unul pentru cumul de puncte.

Se acordă Marele Premiu Leris pentru cumulul de puncte la cele două probe, română şi matematică, precum şi trei locuri pentru premiile I, II şi III în clasamentul cumulat. Numărul menţiunilor poate fi de 20% din totalul participanţilor, la acesta adăugându-se menţiunile speciale.

Pentru fiecare disciplină în parte, se acordă trei locuri pentru premiile I, II și III.

În cazul mediilor egale, se suplimentează numărul de locuri pentru elevii admiși.

Citatul săptămânii

20 - 26 mai 2019
  „Rămâi în fața ușii dacă vrei să ți se deschidă; Citește mai departe ...

Noutati

 • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form