Evaluare Națională 2013

Rezultate evaluare nationala aici


Repartizarea candidaților:


Probele scrise pentru Evaluarea Naţională din datele de 25.06.2013 (limba şi literatura română) şi 27.06.2013 (matematică) vor începe la ora 900.

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 830.

Elevii vor avea asupra lor documentul de identitate.

Este interzis accesul în sală cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sălile de clase duce la eliminarea elevului de către preşedintele comisiei şi la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat. (Extras din Art. 16 – Metodologia Evaluării Naţionale 2013).

Pentru elaborarea lucrării scrise elevii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Repartizarea pe săli a candidaților se va afișa la avizier și pe site-ul școlii, Luni 24 iunie 2013.