Sâmbătă, 15 August, 2020
   
TEXT_SIZE

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
TELEFON VERDE NAȚIONAL
0800 801 100
TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI
0800 816 232

Programul cu publicul, suspendat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ începând cu data de 11 martie 2020, vă informăm că programul cu publicul la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași se va suspenda până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Pentru diverse informații sau cereri, ne puteți contacta la adresa de email: office@racovita.ro.

Informații legate de COVID-19 pot fi solicitate la TELVERDE COVID-19: 0800800358

Training orientat spre practică prin firma simulată / de exerciţiu (TOP FSE), POSDRU / 90/2.1/S/61851

Proiectul va fi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este iniţiat de Fundaţia „LERIS” în parteneriat cu:

  • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
  • Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
  • Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi
  • Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ
  • Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Cluj Napoca

Obiectiv general

Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi creşterea şanselor de ocupare a viitorilor absolvenţi, prin  firma de exerciţiu şi activităţi de evaluare şi consiliere vocaţională

Obiective specifice

OS1. Dezvoltarea competențelor acționale ale elevilor claselor IX-X, din liceele teoretice, prin simularea proceselor interne dintr-o firmă reală, în cadrul firmei de exercițiu.

OS2. Lărgirea ariei de cunoaștere prin insușirea și aprofundarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o firmă.

OS3. Creșterea gradului de informare a elevilor privind deciziile de continuarea studiilor, dezvoltare profesională și personală, prin evaluarea motivațiilor, aptitudinilor și intereselor vocaționale, prin consiliere individuală, orientare școlară și profesională, în afara orelor din programul obligatoriu.

OS4. Consolidarea cooperării transregionale și a parteneriatului între furnizori de servicii educaționale: 2 universități (P1,2), licee din 3 județe (partenerii P3,4,5) din două regiuni de dezvoltare.

Implementarea proiectului va realiza o creștere semnificativă a adaptabilității pentru absolvenți ai învățământului secundar, într-o societate care solicita noi competențe.

Firma de exercițiu are menirea de a instrui practic beneficiarii, în domeniul proceselor informaționale, lărgindu-le sfera de cunoștințe într-un domeniu de pregătire profesională în care curriculm-ul obligatoriu nu prevede această activitate.

Prin programul de evaluare și consiliere vocațională, precum și prin activitățile specifice firmei de exercițiu, elevii vor identifica zonele optime de dezvoltare profesională și vor  dobândi competențe de bază în domeniul activităților comerciale, financiar-contabile, de resurse umane și juridice, al relațiilor de la locul de muncă, al lucrului în echipă. Acestea vor contribui la creșterea ratei de succes în ocuparea sau crearea unor noi locuri de muncă.

Grup ţintă:

Elevi din clasele IX-X, licee teoretice, din  județele Iași, Neamț și Cluj.

Vor fi evaluați vocațional 500 elevi, din care 120 orientați și consiliați vocațional și care vor participa la formarea în firma de exercițiu.

Proiectul TOP FSE își propune diversificarea strategiilor de atingere a celor 8 domenii de competențe-cheie, care trebuie dobândite, respectiv formate elevilor prin activități extracurriculare pornind de la următoarele NEVOI IDENTIFICATE (stabilite în urma aplicării unor chestionare de opinie, în cadrul orelor de dirigenție):

  • autocunoaștere și orientare în carieră;
  • aplicare practică și imediată a cunoștințelor teoretice dobândite în școală - unul dintre neajunsurile învățământului românesc, în percepția elevilor fiind absența legăturii dintre teorie și practică (consemnări frecvente de acest gen apar pe forumurile de discuții ale elevilor).

Informaţii detaliate referitoare la proiect se găsesc pe site-ul proiectului: www.topfse.ro

Ghid de bune practici
Pliant

10_topfse
11_topfse
12_topfse
13_topfse
14_topfse
15_topfse
16_topfse
17_topfse
18_topfse
19_topfse
1_topfse
20_topfse
21_topfse
22_topfse
23_topfse
24_topfse
25_topfse
26_topfse
27_topfse
28_topfse
29_topfse
2_topfse
30_topfse
31_topfse
32_topfse
33_topfse
34_topfse
35_topfse
36_topfse
37_topfse
3_topfse
4_topfse
5_topfse
6_topfse
7_topfse
8_topfse
9_topfse
01/37 
start stop bwd fwd

22 octombrie 2010. Imagini de la conferinţa de lansare a proiectului

Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

  • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form