Sâmbătă, 15 August, 2020
   
TEXT_SIZE

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
TELEFON VERDE NAȚIONAL
0800 801 100
TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI
0800 816 232

Programul cu publicul, suspendat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ începând cu data de 11 martie 2020, vă informăm că programul cu publicul la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași se va suspenda până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Pentru diverse informații sau cereri, ne puteți contacta la adresa de email: office@racovita.ro.

Informații legate de COVID-19 pot fi solicitate la TELVERDE COVID-19: 0800800358

Şcoala LERIS IT

Proiect al Fundaţiei LERIS şi al C. N. "Emil Racoviţă" Iaşi

În condiţiile în care clasele de matematică-informatică intensiv (engleză sau informatică) nu pot alege cursuri opţionale, Şcoala LERIS IT îşi propune să completeze pregătirea IT a elevilor din C. N. “Emil Racoviţă” prin organizarea unor cursuri intensive, seminarii, workshopuri, conferinţe, concursuri şi alte forme alternative de pregătire în domeniul IT.
Domeniul IT este extrem de dinamic, la fiecare 6 luni apare ceva fundamental nou. În şcoală formăm competenţe fundamentale, gândirea algoritmică, tehnici de programare şi principii de bază în utilizarea calculatoarelor – elemente esenţiale, perene, care permit absolvenţilor o bună inserţie şi adaptare pe piaţa muncii. Din păcate în contextul reducerii dramatice a numărului de ore la disciplina informatică (de la 8 ore pe săptămână la o oră în clasele IX-X, respectiv de la 8 ore la 4 în clasele XI-XII) accesul elevilor la studiul noilor tehnologii (programare orientată obiect, programare vizuală, tehnologii web, etc...) a devenit  prohibit.
Şcoala LERIS IT va oferi elevilor de la C. N. “Emil Racoviţă” posibilitatea de a-şi completa pregătirea profesională în acest domeniu, într-un mod flexibil, răspunzând la nevoile de formare individuale ale elevilor. Prin Şcoala LERIS IT fiecare elev îşi va putea personaliza parcursul profesional propriu, perfecţionându-se în direcţia aleasă.
Prin toate activităţile derulate în cadrul Şcolii LERIS IT vizăm formarea competenţelor fundamentale pentru secolul XXI:

 • Responsabilitate şi capacitate de adaptare – Exersarea responsabilităţii personale şi a flexibilităţii în contexte legate de propria persoana, loc de munca şi comunitate; stabilirea şi atingerea unor standarde şi ţeluri ridicate pentru sine şi pentru ceilalţi; tolerarea ambiguităţii.
 • Competenţe de comunicare – Înţelegerea şi realizarea unei comunicări eficiente verbale, scrise şi multimedia, într-o varietate de forme şi contexte.
 • Creativitate şi curiozitate intelectuală – Dezvoltarea, implementarea şi comunicarea ideilor noi altor persoane; deschidere şi receptivitate la nou, perspective variate.
 • Gândire critică şi gândire sistemică – Exersarea gândirii în ce priveşte înţelegerea şi realizarea unor alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme.
 • Informaţii şi abilităţi media – Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea şi crearea de informaţii în diverse forme şi medii.
 • Capacităţi de colaborare şi interpersonale – Demonstrarea capacităţilor de lucru în echipă şi de conducere; adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi; colaborarea productivă cu ceilalţi; conduita empatică; respectarea altor puncte de vedere.
 • Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor – capacitatea de a depista, formula, analiza şi rezolva probleme.
 • Auto-formare – Monitorizarea propriilor nevoi de înţelegere şi învăţare; localizarea resurselor corespunzătoare; transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul.
 • Responsabilitate socială – Acţionarea în mod responsabil, ţinând cont de interesele comunităţii; demonstrarea unui comportament etic în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi comunitate.

Coordonatori: prof. Emanuela Cerchez; prof. Marinel Şerban

Proiect 1. MouseArtist

www.racovita.ro/mouseartist

MouseArtist este site cu caracter educaţional, care are ca scop sprijinirea formării viitorilor profesionişti în domeniul graficii publicitare. Activitatea pe acest site este organizată sub forma unor concursuri periodice, cu temă dată. Fiecare concurs are o perioadă de desfăşurare prestabilită, timp în care utilizatorii pot publica lucrări care se încadrează în tema concursului. Evaluarea lucrărilor publicate este realizată de către un juriu specializat, dar totodată este realizată şi de către utilizatorii site-ului (care pot vota lucrările, acordând un anumit punctaj). Lucrările premiate pot fi solicitate de către beneficiarii concursului, pentru utilizare în scopul declarat al acestuia şi pot constitui punctul de plecare pentru o colaborare de succes între beneficiari şi autorul lucrării.

Pentru a crea o comunitate educaţională activă, MouseArtist conţine secţiunea Tutoriale, în cadrul căreia utilizatorii site-ului pot publica materiale educaţionale de specialitate.

Ce sperăm?

De-a lungul anilor am descoperit elevi cu talent extraordinar şi fără exagerare putem spune că lucrările lor se ridică la nivelul exigenţelor profesioniştilor în domeniu. Dar nu doar atât, participarea la concursurile de grafică a fost benefică pentru toţi concurenţii, evoluţia lor fiind vizibilă de-a lungul anilor, în diversele lucrări realizate şi prezentate de ei.
Ce sperăm? Sperăm să putem oferi câştigătorilor mai mult decât "o diplomă frumos colorată". Sperăm să trezim interesul firmelor de profil, interesate în pregătirea viitorilor specialişti în grafică publicitară, dar şi a firmelor interesate de astfel de materiale, care doresc să ofere elevilor proiecte "reale" şi să valorifice rezultatele activităţii lor. Un sprijin constant sau doar punctual, pe anumite proiecte, ar impulsiona cu siguranţă activitatea pe acest site, i-ar conferi vizibilitate şi o dimensiune naţională.
De ce? Pentru că este nevoie! Pentru că MouseArtist reprezintă singurul loc în care elevii pasionaţi de grafică publicitară se pot "întâlni", pot învăţa lucrând, comunicând, colaborând şi, mai ales, bucurându-se!

Concursuri organizate:

1. Afişul concertului “Acordurile Toamnei”

„Acordurile toamnei” este o continuare a tradiţiei începute în urmă cu doi ani, prilej cu care elevii şi profesorii acestui colegiu au avut posibilitatea de a urmări un concert de muzică folk, ai căror protagonişti erau elevi ai Colegiului Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi.
Perioada de desfăşurare: 15-24 octombrie 2010
Număr lucrări publicate: 152
Rezultat: afişul manifestării

2. Imaginea CNER

Crearea unui banner pentru site-ul C. N. E. Racoviţă”, care să ilustreze într-un mod clar, percutant, motivant profilul şcolii noastre sintetizat în deviza liceului “Excelenţă în educaţie”.
Perioada de desfăşurare: 18.10.2010 -7.11.2010
Număr lucrări publicate: 132
Rezultat: bannerul formei actuale a site-ului C.N. “E. Racoviţă” http://www.racovita.ro

3. Sigla BOI 2011

Balcaniada de Informatică şi Balcaniada de Informatică pentru juniori s-a desfăşurat în anul 2011 în România. Scopul acestui concurs este de a realiza sigla Balcaniadei.
Perioada de desfăşurare: 21.03.2011-8.04.2011
Număr lucrări publicate: 270

4. Sigla Olimpiadei Naţionale de Informatică 2012

Olimpiada Naţională de Informatică 2012 s-a desfăşurat la Iaşi. Acest concurs are ca scop elaborarea siglei olimpiadei, urmând ulterior să dezvoltăm site-ul olimpiadei şi să realizăm afişul evenimentului.
Perioada de desfăşurare: 15.10.2011-8.11.2011
Număr lucrări publicate: 129
Sigla selectată, pe baza căreia s-a realizat varianta finală a siglei ONI 2012 aparţine elevei Karina Gherman din clasa a X-a A
Imagini de la festivitatea de premiere

5. Sigla Consiliului Elevilor din C. N. "Emil Racoviţă"

Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” constă și în organizarea de proiecte în care se regăsesc aptitudinile, interesele si motivațiile elevilor din școala noastră. Pentru a conferi identitate proprie acestor acţiuni se impune existenţa unei sigle care să certifice şi să fie totodată girul că ele reprezintă activitatea acestui organism.
Perioada de desfăşurare: 27.02.2012-20.03.2012
Număr lucrări publicate: 6

Sigla în varianta finală a fost realizată de elevul Valentin Zbanţ, din clasa a XII-a B

6. Concursurile de grafică « Sigla CNER 50 » şi « Afiş de promovare CNER 50 »

Perioada de desfăşurare : 12-29 mai 2014
În perioada 10-15 noiembrie 2014 Colegiul Naţional « Emil Racoviţă » Iaşi sărbătoreşte 50 de ani de la înfiinţarea liceului. Pentru a construi identitatea grafică a evenimentului este necesară o siglă, care va fi utilizată pe toate materialele de promovare (banner-e, afişe, site-ul CNER, invitaţii, diplome, etc), precum şi un afiş de promovare.

Proiect 2. Un prim pas spre design

Activitate organizată în cadrul Zilelor Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”, noiembrie 2010
Scop: Iniţierea elevilor şcolii în principiile de bază ale designului grafic cu ilustrarea acestor principii în lucrări ale profesioniştilor în domeniu şi lucrări ale elevilor.
Public ţintă: elevii clasei a IX-XI din C. N. “E. Racoviţă
Prezentare
Imagini de la activitate

Proiect 3. Cursul “Iniţiere în ADOBE FLASH”

Primul proiect desfăşurat în cadrul Şcolii LERIS IT va fi cursul “Iniţiere în Adobe Flash”. Adobe Flash reprezintă una dintre cele mai importante tehnologii Web la ora actuală, permiţând utilizatorilor să creeze pagini Web dinamice, animaţii, simulări, interacţiune parametrizată cu utilizatorul. Datorită acestor considerente, Adobe Flash reprezintă tehnologia cheie în elaborarea soft-ului educaţional. Elevii de la C. N. “Emil Racoviţă”, fiind pasionaţi de studiul ştiinţelor, vor putea dezvolta utilizând tehnologia Flash resurse de învăţare de bună calitate.

Perioada: 6-10 septembrie 2011
Program de lucru: 9.00-15.00
Desfăşurarea activităţii:
Activitatea s-a desfăşurat în laboratorul de informatică, a fost bazată pe activităţi practice şi s-a finalizat cu elaborarea şi prezentarea unui proiect, dezvoltat în echipă.
Grup ţintă:
27 elevi din clasele IX-X matematică-informatică de la C. N. “Emil Racoviţă” Iaşi

Tutori:

 • Rusu Radu-George, clasa a XI-a A
 • Gheorghiu Andrei-Vlad, clasa a XI-a B
 • Mateescu Maria, clasa a X-a A

Invitat special:

 • Alexandru Perieţanu, project manager la firma FLASH XML.NET

Galerie de imagini de la activitate

Lista participanţilor

Premianţii:

Nr Echipa Tema proiect Premiul
1 Pintilie Robert, Stoian George-Alexandru Galerie de imagini I
2 Lupaşcu Codrin, Rusu Alexandru, Alexe Răzvan Jocul fructelor II
3 Onesim Robert, Tarcău Bogdan-Marian Romania vs Germania III
4 Bucătaru Mihai, Lică Bogdan Jocul albinei M
5 Alexandru Florin-Lucian, Lupoaie Vlad-Ioan Break dance M
6 Olaru Diana, Trifan Gabriela Dress up! M
7 Neculai Andrei, Popa Ştefana Rock, paper, scissors M

Proiect 4. Concursul de pagini WEB “Site-ul Concursului LERIS”

Temă: Elaborarea site-ului Concursului LERIS
Perioada: 15 iunie -15 noiembrie 2011
Desfăşurarea activităţii:
Activitatea se va desfăşura în trei etape:

 1. Elaborarea site-urilor în echipă de 2-4 elevi (15 iunie – 24 septembrie 2011)
 2. Concursul de selecţie al site-ului câştigător (13 octombrie 2011, ora 13.00)
 3. Finalizarea şi publicarea site-ului concursului LERIS (15 octombrie – 15 noiembrie 2011). Lansarea site-ului în cadrul Zilelor C. N. “Emil Racoviţă” 2011 şi premierea câştigătorilor.

Grup ţintă: Toţi elevii din clasele a IX-a de la C. N. “Emil Racoviţă” Iaşi

Lista finaliştilor

Următoarele proiecte vor fi prezentate la faza finală a Concursului de Pagini Web “Site-ul Concursului LERIS” pe data de 13 octombrie 2011, ora 13.00
Toţi elevii şi profesorii interesaţi să participe la prezentarea proiectelor sunt invitaţi cu drag!

Nr. Clasa Echipa Membri
1 10A Los cuatro desperados Balici Andrei, Rusu Alexandru, Alexe Razvan, Lupascu Codrin
2 10A Neko Stangaciu Daniela, Baincescu Catalina, Pasarica Ilinca, Trifan Gabriela
3 10A Takama Tataru Alexandra, Gherman Karina, Horduna Manuela, Sipoteanu Teona
4 10B Mosquitozzz Pintilie Robert, Alexandru Lucian, Hrimiuc Diana, Vasilache Bianca
5 10B Hamsters Tarcău Bogdan, Bucătaru Mihai, Lică Bogdan, Lupoaie Vlad, Zăvoi Alexandra
6 10B Kamikaze Coconuts Daniel Vasile, George Stoian, Ruxandra Constantin, Theodora Constantin, Iulia Stoinel
7 10B/10C Hangover Călin Raluca, Mocanu Florentina
8 10C Arora Livenschi Flavia, Dumitriu Sabina, Enache Patricia, Taran Anastasia
9 10C AC/DC Trincă Ecaterina, Lupu Diana, Pascaru Calina, Rotundu Andreea
10 10C/10D Asos Covatariu Simina, Buşilă Ana-Olivia, Gutoi Paula-Antonia

Imagini de la Finala Concursului de Pagini Web "Site-ul Concursului LERIS"
Lista premianţilor
Imagini de la festivitatea de premiere

Rezultat: Site-ul Concursurilor LERIS

Proiect 5. Workshop « Principiile dezvoltării soft-ului educaţional »

Scop:
Prezentarea etapelor care trebuie să fie parcurse în elaborarea unui software educaţional şi a principiilor care stau la baza dezvoltării soft-ului educaţional cu exemplificări pe aplicaţii software incluse în pachetele AEL, elaborate de prof. Em. Cerchez şi M. Şerban.
Prezentarea şi analizarea soft-ului educaţional “Verbul.Modul indicativ”, realizat de o echipă formată din elevii Rusu Radu (XIIA), Maria Mateescu (XIA) şi Andrei Gheorghiu (XIIB) şi profesorii Genoveva Butnaru şi Emanuela Cerchez de la C. N. “Emil Racoviţă” Iaşi.
Data: 15 noiembrie 2011
Desfăşurarea activităţii:
1. Susţinerea prezentării “Despre creativitate în software educaţional”, însoţită de analiza studiilor de caz
2. Prezentarea soft-ului “Verbul.Modul indicativ” cu evidenţierea modului în care au fost aplicate principiile de bază ale dezvoltării soft-ului educaţional.
Grup ţintă: elevii claselor VIIIA, IXA, XA, XIA, XIIA, XIIB, de la C. N. “Emil Racoviţă” Iaşi
Imagini de la activitate

Proiect 6. CONSTRUCTORII ROMÂNIEI

Argument

"Dacă vrei să ucizi un popor, suprimă-i memoria"
Milan Kundera

Cine a fost George Emil Palade? Dar Eugen Ionescu? Dar Petrache Poenaru? Dar...
Am continuat astfel, solicitând elevilor să caracterizeze succint mari personalităţi ale României. Dintr-o listă iniţială cuprinzând 40 de mari nume, au recunoscut cel mult 10. Repetând experimentul la 3 clase diferite (a IX-a, a X-a, a XI-a), am ajuns împreună la concluzia că acest proiect este o necesitate: să creăm împreună un spaţiu virtual în care să conturăm profilul marilor personalităţi ale românilor, al oamenilor care au construit identitatea culturală, ştiinţifică, naţională a României. Cele mai însemnate realizări şi recunoaşteri precum şi detalii biografice relevante vor alcătui portretul pe care îl vom schiţa acelor români care şi-au pus efortul şi priceperea în slujba lumii întregi.
Vom încerca să reconstruim pas cu pas memoria, proiectul nostru fiind o construcţie în sine, la care, în fiecare an, alţi şi alţi elevi vor adăuga câte o „cărămidă”. Reînvăţarea memoriei devine pentru noi drumul pe care ne regăsim propriile coordonate şi totodată un mesaj de încredere într-o normalitate structurată pe valori autentice.

Coordonatori:

 • prof. Emanuela Cerchez
 • prof. Marinel Şerban

Obiectivele proiectului

 • Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de cercetare a unei teme date
 • Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de sintetizare a informaţiilor obţinute în urma documentării, conform unul format standardizat
 • Formarea deprinderilor de redactare a unei bibliografii conform standardelor ştiinţifice, utilizând unul dintre formatele uzuale (APA)
 • Dezvoltarea competenţelor de tehnoredactare corectă a unui document utilizând editorul Microsoft Word
 • Dezvoltarea competenţelor de utilizare a unui editor grafic profesional (Adobe Photoshop)
 • Dezvoltarea creativităţii grafice a elevilor, prin realizarea imaginii reprezentative a proiectului
 • Dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnologiilor Web, prin realizarea site-ului proiectului
 • Dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă
 • Dezvoltarea deprinderilor de prezentare publică a rezultatelor activităţii

Participanţi
În etapa iniţială a proiectului, vor fi implicaţi elevii claselor 9A, 10A, 11A, 11C. Ulterior vom extinde proiectul prin implicarea elevilor din alte clase.

Etapele proiectului
1. Selecţia listei iniţiale de personalităţi 17 septembrie – 1 octombrie 2012.
2. Documentare (1 octombrie – 10 noiembrie 2012)
3. Prezentarea fişelor realizate (12-15 noiembrie 2012)
În cadrul Zilelor C. N. "E. Racoviţă" am organizat o activitate în care fiecare echipă să prezinte fişa personalităţii studiate.
Imagini de la activitate
4.
Concurs de grafică "Imaginea reprezentativă pentru Constructorii României" (26 noiembrie – 15 decembrie 2012)
Am organizat pe MouseArtist un concurs de grafică cu scopul de a realiza imaginea reprezentativa a site-ului proiectului nostru.
5. Realizarea site-ului proiectului (20 decembrie 2012 – 31 martie 2013)
6. Publicarea şi lansarea site-ului. Festivitatea de premiere a concursului de grafică (2 aprilie 2013)
Imagini de la activitate

Proiect 7. Unde începe informatica?
Conferinţă susţinută de prof. dr. Henri Luchian, prorector al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi profesor la Facultatea de Informatică din Iaşi
3 aprilie 2013
Prezentarea evenimentului
Galerie de imagini

Proiect 8. Game Creator

Grup tinta: elevii clasei a IX-a A
Perioada de desfasurare: martie-iunie 2013
Tema proiectului: Proiectarea unui joc si implementarea acestuia in limbajul C++
Fisa de proiect
Lista blogurilor
Galerie de imagini de la prezentarea proiectelor in sedinta cu parintii clasei a IX-a A

Proiectele Outasight, Smash the Mole, Battleship şi Attention Upgrade au fost prezentate la faza judeţeană a concursului Infoeducaţie.
Proiectul Ouasight a obţinut premiul al II-lea la nivel judeţean, s-a calificat la faza naţională a Concursului Naţional de Creativitate Software Infoeducaţie, unde a obţinut premiul al III-lea.


Attention Upgrade - Albu Diana, Stoleru Teodora, Parau Lucian

Battleships - Mihai Stan, Andreea Ciobanu, Andrei Timofte

Blocked Box - Alexa Geo, Marincean Ioan, Pescaru Victor

Dood - Stan Radu, Stratan Catalina

Goobix - Mona Gaspar, Cucu Ana, Ciobanu Roxana, Cirnu Delia

Maze Game - Tirpescu Andrei,Serbeniuc Ruxandra,Mihaila Alexandra

Outasight - Casuneanu Andrei, Todiras Bogdan, Florea Malina

Playground - Ciobanu Ioana, Darabana Rares, Ivlev Luiza, Tabusca Ioana

Smash The Mole - Bosinceanu Lucian, Cobzac Serban, Iacob Sergiu

Storage Trouble - Medvichi Stefan,Puscasu Robert,Ginju Cristian

Proiect 9. Curs de iniţiere în Adobe Photoshop & Illustrator

Argument

În orice context, indiferent de tipul produsului pe care dorim să îl prezentăm, aspectul contează! Indiferent că este un CV, o invitaţie, un afiş, un website, ş.a.m.d. aspectul grafic are o mare importanţă şi influenţează modul în care publicul ţintă receptează mesajul nostru.

Competenţe de editare grafică nu sunt vizate prin programa şcolară a disciplinei T.I.C. în clasele IX-X, iar din clasa a XI-a clasele de matematică-informatică nu mai au în planul cadru această disciplină. Elevii de la clasele de matematică-informatică, intensiv informatică nu au posibilitatea de a studia cursuri opţionale, datorită numărului mare de ore, prin urmare acest curs extracurricular intensiv oferă o alternativă: învăţăm să utilizăm cele două produse software numărul 1 pe piaţa aplicaţiilor profesionale de design grafic în scopul creării de elemente grafice pentru web, grafică publicitară sau prelucrărilor de imagini fotografice.

Perioada: 9-21 septembrie 2013

Grup ţintă: 21 de elevi de la C. N. “Emil Racoviţă” Iaşi

Profesori coordonatori: Emanuela Cerchez, Marinel Şerban

Tutori: Popescu Alexandru-Cezar, clasa a XII-a A, Zbanţ Valentin, student la Facultatea de Informatică Iaşi şi Mateescu Maria, studentă la Oxford University.

Desfăşurarea activităţii:

În perioada 9-13 septembrie 2013 s-au desfăşurat activităţi de instruire, bazate pe aplicaţii practice.
Imagini de la activităţi
Lucrări grafice realizate de elevi la curs
Templates PowerPoint - arhiva

21 septembrie 2013

 • Prezentarea proiectelor realizate
 • Înmânarea diplomelor de absolvire
 • Premierea celor mai bune proiecte

Tema proiectului: Imaginea grafică a programului Şcoala LERIS IT

Rezultate:

 • Premiul special pentru cel mai percutant logo – Paul Tanase
 • Premiul I – echipa DGT (Teona Rusu, Gabriela Ivaşcu, Delia Cîrnu)
 • Premiul al II-lea – echipa Unitato (Teodora Stoleru, Sergiu Iacob, Lucian-Andrei Bosînceanu)
 • Premiul al III-lea – echipa RAV (Radu-Andrei Stan, Andrei Pintilie, Vlad Pintilie)
 • Menţiune – echipa Midnight Designs (Mălina Florea, Bogdan Todiraş, Dragoş-Andrei Maxim)
 • Menţiune – echipa CCM (Şerban Cobzac, Mihăilă Alexandra, Andrei Căşuneanu
 • Menţiune specială pentru cea mai bună susţinere verbală – Vasilache Ştefana

Imagini de la prezentarea proiectelor si premiere

Proiect de absolvire: Imaginea grafica a programului Scoala Leris IT

Proiect 10. « Cei care au creat Internetul »

12 noiembrie 2013

Activitate realizată în cadrul Zilelor C. N. "E. Racoviţă" cu elevii claselor IXA, XA, XIA şi XIIA.

Galerie de imagini

Website realizat de Andrei Căşuneanu şi Sergiu Iacob, în colaborare cu Alice Teşoi, Mălina Florea, Andrei Pintilie, Teofil Melniciuc şi Dragoş Aioanei

Proiect 11. Software educaţional pentru informatică

Grup tinta: elevii clasei a X-a A
Perioada de desfasurare: aprilie-iunie 2014
Tema proiectului: Realizarea unui soft educaţional pentru o unitate de învăţare din programa disciplinei Informatică sau TIC
Proiectele Recursivitate, MergeSort & QuickSort şi Combinări au fost prezentate la faza judeţeană a concursului Infoeducaţie.
Proiectul Recursivitate a obţinut premiul al III-lea , iar proiectul MergeSort & QuickSort a obţinut Menţiune.

Proiect 12. Maraton de programare

6-7 aprilie 2015

În cadrul săptămânii « Şcoala altfel » conf. dr. Sabin Buraga de la Facultatea de Informatică Iaşi, împreună cu dl. Alecsandru Grigoriu, Design Leader la Grapefruit, au organizat pentru elevi din clasele a XI-a A şi a XII-a A un « maraton de programare ».

Maratonul a debutat cu prezentările susţinute de dr. Sabin Buraga referitoare la ultimele noutăţi din domeniul tehnologiilor Web :

şi «Introducere în design web responsiv »,  susţinută de Alecsandru Grigoriu.

A doua zi elevii au dezvoltat în echipă o aplicaţie de vizualizare a orarului unei şcoli, cu facilităţi de căutare pe criterii diverse. Deşi aflaţi la primul contact cu unele dintre tehnologiile care trebuiau folosite, toţi au reuşit să dezvolte aplicaţii, cu diferite grade de funcţionalitate şi de acoperire a temei date.

Chiar dacă a existat un clasament şi premianţi, toţi ne considerăm câştigători. Pentru parcursul a două zile am devenit studenţi, apoi dezvoltatori Web, ca apoi să redevenim elevi şi să ne bucurăm de ceea ce am reuşit să învăţăm împreună.

Galerii de imagini:
Prezentari
Dezvoltarea aplicaţiilor
Prezentarea aplicaţiilor
Premiere

Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

 • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form