Acte necesare pentru înscriere clasa a IX-a an școlar 2016-2017

Înscrierea are loc în perioada 21.07.2016 – 29.07.2016 între orele 800-1500 (mai puțin sâmbăta și duminica).

• Cerere de înscriere (model Colegiu).

• Alegerea disciplinei opționale.

• Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a.

• Certificatul de naștere - original și copie xerox.

• Carte de identitate – original și copie xerox.

• Foaia matricolă pentru clasele V-VIII ( cu calculul mediei generale).

• Fișa cu rezultatele la testul de limba modernă.

• Fișa medicală.

Candidații care în perioada 21.07.2016 – 29.07.2016 nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare vor fi declarate neocupate și vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere.