Duminică, 09 August, 2020
   
TEXT_SIZE

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
TELEFON VERDE NAȚIONAL
0800 801 100
TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI
0800 816 232

Programul cu publicul, suspendat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ începând cu data de 11 martie 2020, vă informăm că programul cu publicul la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași se va suspenda până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Pentru diverse informații sau cereri, ne puteți contacta la adresa de email: office@racovita.ro.

Informații legate de COVID-19 pot fi solicitate la TELVERDE COVID-19: 0800800358

ANUNŢ

În urma contractării proiectului de parteneriat multilateral Comenius, Healthy Lifesyles: Inside Out, Outside In, număr referinţă COM-11-PM-301-IS-ES, Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” organizează, în cel de al doilea an de derulare,  selecţia a 5 elevi de liceu, clasele IX-XI, care vor fi direct implicaţi în activităţile proiectului şi care vor participa la reuniunea de proiect din Ungaria, în perioada 17-21 aprilie 2013.

Selecţia va avea loc între 21 ianuarie – 1 februarie 2013, după următorul calendar:

21 - 25/01/2013 – depunerea dosarelor de candidatură
29 sau 30/01/2013 – interviu în limba engleză
31/01/2013 – afişarea rezultatelor
01/02/2013 - depunerea contestaţiilor
02/02/2013 – afişarea rezultatelor finale

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae Europass – accesibil la adresa www.europass-ro.ro care va include următoarele informaţii :

-          media generală pe ultimii 2 ani scolari,
-          media la purtare în ultimii 2 ani şcolari,
-          mediile la limba engleză şi la a doua limbă de studiu în ultimii 2 ani şcolari
-          nivelul de cunoaştere al limbii engleze şi a altor limbi străine, după cadrul de referinţă european
-          rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare, 
-          implicarea în activităţile şi proiectele desfăşurate în cadrul şcolii,
-          implicarea în proiectele derulate de ADOLCERIS şi LERIS
-          implicarea în acţiuni de voluntariat în diferite ONG-uri,
-          participarea la alte cursuri care dovedesc dorinţa de dezvoltare personală

 1. fişa de autoevaluare completată de către candidat
 2. o recomandare din partea unui profesor al şcolii
 3. scrisoare de intenţie în limba engleză

Dosarele se vor preda la Secretariat în fiecare zi între 21 – 25 ianuarie 2013, în intervalul orar 8:00 - 14:00.

Vă rugăm să consultaţi anexa I – sumarul proiectului şi anexa II – grila de autoevaluare şi să ciţiţi cu atenţie toate cerinţele din prezentul anunţ.

NOTĂ:

1. Elevii care au mai participat în proiecte de parteneriat Comenius anterioare nu mai pot candida.

2. Toate documentele dosarului de candidatură sunt obligatorii şi lipsa unuia atrage eliminarea candidatului.

3. Nu este necesară ataşarea de documente justificative (fotocopii după diplome, adeverinţe de participare etc) însă comisia de selecţie îşi rezervă dreptul de a le solicita de la candidaţi, dacă este necesar.

4.  Interviul va fi în limba engleză. Candidatul va trebui să motiveze dorinţa de participare la proiect. Întrebările vor viza cunoştinte de bază despre Uniunea Europeană, programul Lifelong Learning, programul Comenius şi proiect. Se va evalua şi corectitudinea vorbirii în limba engleză, precum şi modul de prezentare.

5. Costurile aferente participării la mobilităţi (transport, cazare şi masă) vor fi acoperite din bugetul proiectului, cu excepţia unui avans de 150 de euro. Această sumă va fi returnată după aprobarea raportului final al proiectului.

6. Mai multe informaţii referitoare la programul Lifelong Learning  şi programul sectorial Comenius se pot afla la adresa www.llp-ro.ro

7. Vă rugăm să urmăriţi site-ul şcolii şi afişierul elevilor în eventualitatea apariţiei altor anunţuri referitoare la selecţie.

10. Grila de autoevaluare se poate descărca de pe site-ul şcolii, secţiunea proiecte europene.

 

ANEXA I – Sumarul proiectului

Titlu: HEALTHY LIFESTYLE. INSIDE OUT, OUTSIDE IN.

Număr referinţă proiect: COM-11-PM-301-IS-ES

Proiect de parteneriat multilateral COMENIUS, finanţat de Comisia Europeană, prin ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programme Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale).

Parteneri:

 1. IES HERNANI BHI, Hernani, Spania - Coordonator
 2. COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA", Iasi, Romania
 3.  Regina Caelilyceum, Dilbeek, Belgia
 4. 10.Klasse Centret Seminarieskolen, Aalborg SO, Danemarca
 5. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola,  Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zsámbék, Ungaria
 6. Vatseliina Gymnasium, Vatseliina, Estonia
 7. Highgate Wood Secondary School, Londra, Marea Britanie

Perioadă de desfăşurare : septembrie 2011-iunie 2013

Prin proiect se urmăreşte ca:

-          Elevii şi profesorii să cunoască diferite stiluri de viaţă europene, pentru a duce ei înşişi un stil de viaţă sănătos, prin elaborarea de instrumente comune la nivelul parteneriatului ;
-          Scolile partenere să introducă în programa şcolară şi în cadrul orelor curente subiecte legate de stiluri de viaţă sănătoase ;
-          La nivel local, comunitatea să îşi lărgească cunoştinţele legate de stiluri de viaţă sănătoase, prin participarea la cel puţin o activitate organizaţă în timpul unei vizite cu toţi partenerii;
-          Partnerii să înveţe diferite lucruri despre alte ţări europene pentru a înlătura stereotipurile culturale.

Proiectul se adresează elevilor claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a şi profesorilor CNER.

Proiectul prevede 12 mobilităţi pentru elevi şi 12 mobilităţi pentru profesori. În cadrul activităţilor proiectului vor fi implicaţi cel puţin 50 de elevii.

Buget: 24.000 euro

Principalele subiecte abordate : educaţie pentru sănătate, învăţarea despre ţări europene, educaţie fizică şi sport, limbi străine.

Competenţe cheie urmărite : competenţe lingvistice de comunicare într-o limbă străină, competenţe culturale, competenţe digitale, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat.

Principalele activităţi :

 1. Managementul proiectului
 2. Realizarea web-site-ului proiectului şi updatarea lui
 3. Organizarea mobilităţilor
 4. Derularea şi participarea la activităţile comune pe perioada vizitelor la parteneri
 5. Elaborarea diferitelor materiale :

-          mini-dicţionar de termeni uzuali în limbile ţărilor partenerilor,
-          carte de bucate cu reţete tradiţionale ţărilor partenerilor
-          eseuri legate de stiluri de viaţă sănătoase
-          punerea în scenă a unei piese de teatru
-          jurnalul proiectului
-          albumul foto al proiectului

 1. Monitorizarea proiectului
 2. Evaluarea proiectului de parteneriat
 3. Diseminarea rezultatelor proiectului
 4. Valorizarea rezultatelor proiectului

Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

 • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form