Selectie profesori participanti proiect BE WELL, Erasmus+

În urma contractării proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, Domeniul Școlar, Building European Wellness in Learning for Life - BE WELL, număr 2016-1-UK01-KA219-024315_3, Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” organizează selecţia a 5 profesori. Cadrele didactice selectate vor fi direct implicate în activităţile proiectului şi vor lua parte la mobilitățile transnaționale cu scop de formare și învățare, organizate în primul an de implementare a proiectului, desfășurate în Spania, Italia și Finlanda (detaliile aferente acestor activități sunt cuprinse în Anexa I).

Selecţia va avea loc între 5 – 20 decembrie 2016, după următorul calendar:

5 – 14/12/2016 – depunerea dosarelor de candidatură

16/12/2016 – afişarea rezultatelor

19/12/2016 – depunerea contestațiilor

20/12/2016 – afișarea rezultatelor finale

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

}  1. Scrisoare de intenţie.

}  2. CV în format european (descărcabil pe www.europass-ro.ro).

}  3. Paşaport lingvistic (descărcabil pe www.europass-ro.ro), din care să reiasă nivelul de cunoaştere a limbii engleze. Grila de autoevaluare poate fi consultată la https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr.

Dosarele se vor preda la Secretariat, în fiecare zi între 5 – 14 decembrie 2016, în intervalul orar 8:00 - 15:00.

NOTĂ:

1. Vă rugăm să consultaţi anexa I – sumarul proiectului și anexa II – grila de evaluare a documentelor la dosar. (descarcă de aici!)

2. Toate documentle dosarului vor fi redactate cu font Times New Roman, 12, spaţiu 1,5.

3. Toate documentele dosarului de candidatură sunt obligatorii şi lipsa unuia atrage eliminarea candidatului. Doar documentele justificative ale activităților relevante vor fi anexate dosarului în copie.

4. Contestațiile se depun la Secretariat pe data de 19 decembrie 2016, în intervalul orar 8–15.

Coordonator proiect,

Prof. Mihaela Gotcu

ANEXA I