Olimpiada de lectură ca abilitate de viață

Informaţii utile privind organizarea și desfășurarea etapei județene a

Olimpiadei de lectură ca abilitate de viață, din ziua de 24 martie 2018:

  • Competiția se desfășoară pe  4 niveluri de vârstă și de pregătire didactică: nivelul 1: clasele  V–VI; nivelul 2: clasele VII–VIII; nivelul 3: clasele IX–X; nivelul 4: clasele XI–XII.
  • Proba scrisă individuală se va susține la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, începând cu  ora 10.00 și va dura, la toate clasele, 3 ore.
  • Listele cu elevii participanţi şi repartizarea acestora în săli vor fi postate pe site-ul și la avizierul școlii organizatoare, vineri, 23 martie 2018, după ora 15.00.
  • Intrarea elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul orar 9.00-9.30, pe baza unui act de identitate (certificat de naștere, carte de identitate, carnet de elev).
  • Rezultatele inițiale vor fi afișate pe site-ul și la avizierul Colegiului Național ”Emil Racoviță” Iași după finalizarea evaluării, cel târziu duminică, 25 martie, ora 10.00. Eventualele contestații pot fi depuse în ziua de luni, 26 martie, în intervalul orar 12.00-15.00, la secretariatul Colegiului Național ”Emil Racoviță” Iași” Iași, urmând ca rezultatele la contestații și rezultatele finale să fie afișate în aceeași zi, după ora 19.00.
Postat - Luni, 26 martie 2018, ora 18:00 - Rezultate finale:
Rezultate contestații
Postat - Sâmbătă, 24 martie 2018, ora 20:55 - Rezultate inițiale:

Extras din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de lectură – Lectura ca Abilitate de Viață – LAV pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a nr. 24634 din 17 ianuarie 2018

Art. 20

(5) Rezultatele obținute de concurenți la probele scrise ale tuturor etapelor Olimpiadei pot fi contestate. Elevilor li se va aduce la cunoștință faptul că pot obține și punctaje inferioare în urma contestației, nu numai punctaje egale sau superioare celui inițial

(7) Concurentul care are intenția de a depune contestație poate solicita să își vadă propria lucrare, în prezența unui membru al comisiei, fără a i se elibera o copie după aceasta.

(8) Dacă, în urma vizualizării lucrării, concurentul decide să depună contestație, acesta completează și depune la secretariatul comisiei centrale o cerere de reevaluare a lucrării scrise, semnată de el și contrasemnată de profesorul însoțitor al lotului, la etapa națională/internațională, respectiv de părinte/reprezentant legal la etapele anterioare etapei naționale.

(9) Prevederile de la punctele 5, 7 , 8 sunt valabile și pentru etapele anterioare etapei naționale, pentru ambele secțiuni.

Postat - Sâmbătă, 24 martie 2018, ora 13:00 - Subiecte și bareme:

Postat - Vineri, 23 martie 2018, ora 12:00
- Repartizarea candidaților (fișier tip PDF)