Joi, 13 August, 2020
   
TEXT_SIZE

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
TELEFON VERDE NAȚIONAL
0800 801 100
TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI
0800 816 232

Programul cu publicul, suspendat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ începând cu data de 11 martie 2020, vă informăm că programul cu publicul la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași se va suspenda până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Pentru diverse informații sau cereri, ne puteți contacta la adresa de email: office@racovita.ro.

Informații legate de COVID-19 pot fi solicitate la TELVERDE COVID-19: 0800800358

PROCEDURĂ PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR

ANEXA C - Nr. înregistrare  230 / 29.01.2015

 • Scopul procedurii operaționale

Crearea unui cadru concret, respectiv corect din punct de vedere legislativ și al nevoilor instituționale ale Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, pentru elevii care solicită transferul dintr-o altă unitate școlară ori din cadrul colegiului.

 • Documente de referință:
  • ROFUIP - ianuarie 2015
  • ROI - ianuarie 2015
 • Descrierea procedurii operaționale:
 1. Analiza și stabilirea de către Consiliul de administrație a numărului de locuri disponibile pe clase/specializări.
 2. Afișarea numărului de locuri  disponibile pe clase (nivel, profil, specializare, ultima medie a clasei sau ultima medie de admitere), conform ROFUIP, ROI și a altor cerințe specifice (perioada de susținere a unor teste pe disciplină, în funcție de specializare, cu condiția ca nota minimă să fie opt).
 3. Depunerea la secretariatul colegiului a cererii tip privind transferul, menționând motivul transferului, însoțită de copia foii matricole pe semestru, respectiv pe an școlar în funcție de momentul în care este cerut transferul (pentru elevii dintr-o altă unitate care solicită transferul).
 4. Elaborarea unui tabel, cuprinzând datele elevilor care solicită transferul.
 5. Susținerea testelor scrise la data stabilită de C.A. în funcție de specializare ( pentru matematică-informatică la disciplinele matematică și informatică, pentru științe ale naturii la disciplinele biologie, fizică și chimie, iar pentru filologie la disciplinele limba română și limba engleză) și pentru elevii de gimnaziu (limba română și matematică).
 6. Validarea în Consiliul de administrație a rezultatelor testării și a listei finale a transferurilor aprobate.
 7. Afișarea la avizier a listei finale.
 8. Predarea cererilor de transfer aprobate către părinți în vederea obținerii avizului școlii de proveniență.
 9. După aprobarea transferului de către ambele unități, unitatea primitoare solicită dosarul elevului, în termen de 5 zile.
 10. Stabilirea și susținerea examenelor de diferență, în funcție de profilul/specializarea clasei în care elevul solicită transferul până la începerea cursurilor.
 11. Unitatea școlară de la care se transferă elevul este obligată să trimită dosarul elevului în termen de 10 zile de la solicitarea acestuia.
 12. Înscrierea în catalogul clasei a elevului de către diriginte se face după verificarea  îndeplinirii condițiilor de mai sus.

Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

 • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form