Anunț testare limba engleză, clasa a V-a

2 septembrie 2020 - Rezultate finale testare limba engleză, clasa a V-a (fișier tip PDF)

Sunt considerați admiși în clasele de intensiv limba engleză primii 60 de elevi, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la testarea din 31 august.


31 august 2020, 17:15 - Rezultate inițiale testare limba engleză, clasa a V-a (fișier tip PDF)

Eventualele cereri de contestații se depun pe 1 septembrie 2020, între orele 12.00 - 14.00, la secretariatul colegiului.
Rezultatele finale se vor afișa pe 2 septembrie 2020.


Elevii vor avea asupra lor instrumente de scris (pix albastru și/sau stilou cu cerneală albastră) și carnetul de elev, vizat pentru anul școlar 2019-2020 (ștampilat și cu poză).

 

Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile asupra lor. Recomandarea este ca acestea să rămână în grija părinților, până la finalul probei.

Nu este permis accesul părinților în curtea școlii

La intrarea în școală, elevii înscriși la Testarea pentru limba engleză vor aduce declarația privind starea lor de sănătate, completată și semnată de părinte/tutore legal. Modelul declarației este accesibil AICI.

Începând cu intrarea în școală și până la sfârșitul probei, elevii vor respecta toate normele igienico-sanitare impuse de contextul epidemiologic actual, norme care pot fi găsite în „Procedura Operațională privind implementarea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2”, accesibilă AICI.

Accesul elevilor în săli se va face între orele 8.20 – 8.40, pe baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar 2019-2020 (ștampilat și cu poză), respectându-se intervalele orare și punctele de acces menționate mai jos:

8.20 – P2 (intrare elevi stânga) și P3 (intrare elevi dreapta)

8.25 – P1 (intrare elevi stânga) și P4 (intrare elevi dreapta)

8.30 - P11 (intrare elevi stânga) și P5 (intrare elevi dreapta)

8.35 – P12 (intrare elevi stânga) și P6 (intrare elevi dreapta)

Proba va dura o ora.

Repartizarea pe săli o găsiți AICI.