Miercuri, 12 August, 2020
   
TEXT_SIZE

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
TELEFON VERDE NAȚIONAL
0800 801 100
TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI
0800 816 232

Programul cu publicul, suspendat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ începând cu data de 11 martie 2020, vă informăm că programul cu publicul la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași se va suspenda până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Pentru diverse informații sau cereri, ne puteți contacta la adresa de email: office@racovita.ro.

Informații legate de COVID-19 pot fi solicitate la TELVERDE COVID-19: 0800800358

Selectie elevi participanti proiect BE WELL, Erasmus+

În urma contractării proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, Domeniul Școlar, Building European Wellness in Learning for Life - BE WELL, număr 2016-1-UK01-KA219-024315_3, Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” organizează, în primul an de derulare al proiectului, selecţia a 10 elevi de liceu, clasele IX-XI, care vor fi direct implicaţi în activităţile proiectului şi care vor participa la activitățile de învățare transnaționale (6 participanți + 4 rezerve). Detaliile despre activități sunt incluse în Anexa I a anunțului.

Selecţia va avea loc între 12  – 22 decembrie 2016, după următorul calendar:

12 - 19/12/2016 – depunerea dosarelor de candidatură

20/12/2016 – interviu în limba engleză

21/12/2016 – afişarea rezultatelor

21/12/2016 - depunerea contestaţiilor

22/12/2016 – afişarea rezultatelor finale

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

  1. Curriculum Vitae Europass – accesibil la adresa www.europass-ro.ro care va include următoarele informaţii :

-          media generală pe ultimii 2 ani scolari,

-          media la purtare în ultimii 2 ani şcolari,

-          mediile la limba engleză şi la a doua limbă de studiu în ultimii 2 ani şcolari

-          nivelul de cunoaştere al limbii engleze şi a altor limbi străine, după cadrul de referinţă european

-          rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare,

-          implicarea în activităţile şi proiectele desfăşurate în cadrul şcolii,

-          implicarea în acţiuni de voluntariat în diferite ONG-uri,

-          participarea la alte cursuri care dovedesc dorinţa de dezvoltare personală

  1. fişa de autoevaluare completată de către candidat
  2. o recomandare din partea unui profesor al şcolii
  3. scrisoare de intenţie în limba engleză

Dosarele se vor preda la Secretariat în fiecare zi între 12 – 19 decembrie 2016, în intervalul orar 8:00 - 14:00.

Vă rugăm să consultaţi anexa I – sumarul proiectului şi anexa II – grila de autoevaluare (descarcă de aici!), care va fi făcută public și postată pe site-ul școlii, în format editabil, în perioada 29-30 noiembrie, precum și celelate documente de referință menționate în anunț.

De asemenea, vă rugăm să ciţiţi cu atenţie toate cerinţele din prezentul anunţ.

NOTĂ:

1. Elevii care au mai participat în proiecte de parteneriat Comenius anterioare, schimburi școlare organizate de CNER nu mai pot candida.

2. Toate documentele dosarului de candidatură sunt obligatorii şi lipsa unuia atrage eliminarea candidatului din selecție.

3. Se anexează fotocopii după documente justificative relevante (fotocopii după diplome, adeverinţe de participare etc).

4. Interviul va fi în limba engleză. Candidatul va trebui să motiveze dorinţa de participare la proiect. Întrebările vor viza cunoştinte de bază despre Uniunea Europeană, programul Erasmus+, Parteneriate strategice, Domeniul Educație școlară şi proiect. Se va evalua şi corectitudinea vorbirii în limba engleză, precum şi modul de prezentare al candidaților.

5. Mai multe informaţii referitoare la programul Erasmus+ se pot afla la adresa http://www.erasmusplus.ro/

6. Vă rugăm să urmăriţi site-ul şcolii şi avizierul elevilor în eventualitatea apariţiei altor anunţuri referitoare la selecţie.

7. Anexa II, grila de autoevaluare se poate descărca de pe site-ul şcolii, secţiunea proiecte europene, în format editabil.

Coordonator proiect,

Prof. Mihaela Gotcu

ANEXA I

Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

  • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form