EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 - informații utile

Probele scrise pentru Evaluarea Naţională din datele de 18.06.2019 (limba şi literatura română) şi 20.06.2019 (matematică) vor începe la ora 900.

Accesul elevilor în săli este permis între orele 800 - 830.
Elevii vor avea asupra lor actul de identitate (certificat de naștere sau carte de identitate).

Precizări importante, necesare bunei desfășurări a celor două probe ale Evaluării Naționale (Extras din OMEN nr. 4813 din 29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, Art.11):
  1. Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.
  2. Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, manuale, cărți, dicţionare, culegeri, memoratoare, notiţe, însemnări, precum şi telefoane mobile, căști audio sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
  3. Încălcarea regulilor menționate mai sus va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații care nu le vor respecta vor fi eliminați de la proba respectivă.
  4. Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă/tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
  5. Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor folosi numai creion negru.