Duminică, 09 August, 2020
   
TEXT_SIZE

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
TELEFON VERDE NAȚIONAL
0800 801 100
TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI
0800 816 232

Programul cu publicul, suspendat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ începând cu data de 11 martie 2020, vă informăm că programul cu publicul la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași se va suspenda până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Pentru diverse informații sau cereri, ne puteți contacta la adresa de email: office@racovita.ro.

Informații legate de COVID-19 pot fi solicitate la TELVERDE COVID-19: 0800800358

Înscrieri clasa a V-a, 2017-2018

17 mai 2017, ora 1540 - Rezultate finale (fișier tip PDF)

ANUNŢ IMPORTANT

A. Înscrierea elevilor admiși la testarea din 13.05. 2017, pentru clasa a V-a, an școlar 2017-2018, se va face în perioada 18–22.05.2017, între orele 900 – 1500 (în zilele lucrătoare).

Pentru înscriere sunt necesare:

 

  • cerere tip de înscriere de la secretariat;
  • copie a actului de identitate al unuia dintre părinți;
  • copie a certificatului de naștere al elevului.

 

B. TESTAREA LA LIMBA ENGLEZĂ – proba scrisă și orală, conform Ordinului 5166/1998, pentru clasele a V-a intensiv engleză, se va organiza în ziua de 7 iunie 2017, începând cu ora 1600.

Înscrierile pentru verificarea cunoștințelor de limba engleză se fac în zilele de 29-30 mai 2017, între orele 900-1400.

Elevii care anterior testării au susţinut examene de competenţă lingvistică la engleză şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior pot fi admişi fără a susţine proba de verificare a limbii moderne, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat. În această situație, echivalarea testului cu certificatul de competență se va face în ziua de 6 iunie 2017, în baza unei solicitări scrise și prin prezentarea certificatului de competență lingvistică, în original și copie.

În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru testul de limba engleză este mai mare decât numărul de locuri aprobat, toți elevii susțin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe a limbii moderne, conform ROFUIP/2016, articol 139, alin. 7.

Rezultatul testului de limbă va fi apreciat cu admis sau respins.


 

13 mai 2017, ora 1630 - Rezultate (fișier tip PDF)

Eventualele contestații se depun luni, 15 mai 2017, între orele 1200 – 1400 la secretariatul colegiului.

Rezultatele finale se vor afișa miercuri, 17 mai 2017, după ora 1500


 

13 mai 2017, ora 1055 - Subiecte, bareme (fișiere tip PDF)

 


12 mai 2017, ora 1200 - Repartizarea candidaților (fișier tip PDF)

 

 


În perioada 08.05 – 11.05.2017, la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi se fac înscrieri pentru clasa a V-a, an şcolar 2017-2018, în vederea completării numărului de 30 de locuri. În cazul în care numărul de candidați înscriși depășește numărul de locuri, se va organiza

TESTAREA CANDIDAŢILOR - sâmbătă, 13.05.2017,

(conform Art. 139, alin. 6, lit. a din Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar).

Organizarea probelor de testare

I. Înscrierile se vor face online, la adresa http://inscrieri.racovita.ro și la secretariatul colegiului,  în zilele lucrătoare din perioada menționată mai sus, între orele  900-1400.

II. Acte necesare pentru înscriere :

  • o cerere tip (dată de liceu);

III. Susţinerea testului

  • Testul de limba şi literatura română are loc între orele 9oo-945.
  • Testul de matematică are loc între orele 1015-1100.

IV. În ziua concursului, accesul în şcoală al elevilor înscrişi la testare va avea loc între orele 815-845 , pe baza carnetului de elev vizat la zi.

Listele cu repartizarea pe săli vor fi afişate la avizierul din curtea şcolii în cursul zilei de 12.05.2017, începând cu orele 1400 şi pe site-ul colegiului www.racovita.ro.

V. Fiecare candidat va primi subiectul multiplicat la xerox. Toate răspunsurile se vor redacta pe foile de concurs, ciornele nu se vor lua în considerare.

Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

  • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form