Olimpiada de limba engleză - faza județeană, martie 2020

10.03.2020, 21:00

Elevii din clasa a VII-a care au obținut primele trei punctaje egale la proba scrisă vor susține, conform Regulamentului de organizare si desfășurare a Olimpiadei Naționale de Limba engleză, o probă de baraj cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English). Proba va fi organizată la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Pentru elevii din clasele IX-XII, secțiunile A și B, care au obținut cel puțin 95 de puncte la proba scrisă, proba orală se va desfășura la o dată care va fi anunțată ulterior.

Rezultate finale


Rezultate contestații


07.03.2020, 23:35 - Rezultate inițiale

Eventualele contestații la proba scrisă din cadrul olimpiadei județene de limba engleză vor fi depuse la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași luni, 9 martie 2020, în intervalul orar 12:00 - 16:00. La depunerea contestației, elevii minori vor fi însoțiți de un părinte/tutore/profesor îndrumător și vor prezenta un act de identitate valabil.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 10 martie 2020, după ora 21:00.


Bareme (fisier tip .zip)


Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi sâmbătă, 7 martie 2020, în intervalul orar 08.00 – 08.30, accesul în săli fiind permis pe baza unui act de identitate valabil / carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă debutează la ora 09.00.

Pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi un instrument de scris cu pastă / cerneală albastră.

Durata probelor:

  • Clasele VII – VIII: 2 ore
  • Clasele IX-XII: 3 ore

Rezultatele iniţiale vor fi afişate sâmbătă, 7 martie 2020, după ora 21.00.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 10 martie 2020, după ora 21.00.

Criterii specifice de departajare în cazul egalităţii de puncte între candidaţii aflaţi pe ultimul / ultimele locuri calificabile – extras din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Limba engleză, clasele VII-XII, aprobat cu numărul 24715 / 16.01.2019:

pentru clasele a VII-a şi a VIII-a:

  • punctajul de la proba scrisă (Use of English);
  • punctajul aferent elaborării povestirii.

pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a:

  • punctajul e la proba scrisă (Use of English);
  • punctajul de la proba integrată – eseu;
  • punctajul de la proba orală.

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 4203/30.07.2018, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.


Repartizarea în săli a elevilor: