Vineri, 07 August, 2020
   
TEXT_SIZE

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
TELEFON VERDE NAȚIONAL
0800 801 100
TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI
0800 816 232

Programul cu publicul, suspendat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ începând cu data de 11 martie 2020, vă informăm că programul cu publicul la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași se va suspenda până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Pentru diverse informații sau cereri, ne puteți contacta la adresa de email: office@racovita.ro.

Informații legate de COVID-19 pot fi solicitate la TELVERDE COVID-19: 0800800358

Anunt selectie elevi clasa a V-a, an școlar 2018-2019

12-06-2018 - ANUNȚ Testare limba engleză, clasa a V-a

Numărul de cereri pentru cele două clase a V-a de intensiv engleză depășește numărul locurilor disponibile.

În acest context, din cauza numărului mare de solicitări, testarea la limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a va avea loc vineri, 15 iunie 2018, începând cu ora 13.30, și se va desfășura astfel:

 • 13.00 – 13.30 – accesul elevilor în săli
 • 13.30 – 14.30 – proba scrisă

Începând cu ora 14.30 va începe proba orală.

Elevii vor avea asupra lor carnetul de note vizat (cu poză și ștampilat pentru anul școlar în curs).

Pentru proba scrisă elevii vor folosi stilou cu cerneală albastră sau pix albastru.

Repartizarea elevilor în săli va fi afișată cu 24 de ore înainte de începerea primei probe.

14-06-2018 - Repartizarea candidatilor

IMPORTANT

 • Rezultatele finale ale testului la limba engleză vor fi afișate cu ADMIS sau RESPINS.
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate vineri, 15 iunie 2018, după ora 20.00.
 • Vor ocupa un loc în clasele de intensiv engleză primii 60 de elevi care au obținut ADMIS la testarea de limbă engleză, în ordinea descrescătoare a punctajelor de la Concursul LERIS.
Rezultate inițiale (fișier tip PDF)
IMPORTANT
Eventualele cereri de vizualizare a lucrărilor scrise se pot depune la secretariatul școlii luni, 18 iunie 2018, între orele 9:00 și 11:00. Între 12:00 și 14:00 se vor vizualiza tezele.
Eventualele contestații pot fi depuse pentru lucrările scrise luni, 18 iunie 2018, între orele 12:00 și 15:00, după completarea unei cereri tip la secretariatul școlii.
Rezultatele finale vor fi afișate marți, 19 iunie 2018, după ora 16:00.


22-05-2018, 21:30 - REZULTATE FINALE

 

22-05-2018, 21:30REZULTATE CONTESTAȚII

ANUNȚ

Premierea Concursului Leris 2018 va avea loc joi, 24 mai 2018, ora 17.00, în Sala de festivități a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași.

Se pot înscrie în clasa a V-a, în anul școlar 2018-2019, la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, elevii care au obținut:

 • premiul I, II sau III în clasamentul pentru limba română;
 • premiul I, II sau III în clasamentul pentru matematică;
 • premiul I, II, III sau mențiuni în clasamentul cumulat.

Perioada de înscriere este 23 mai – 6 iunie 2018.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip (se găsește la secretariatul colegiului)
 • Copie certificat naștere elev
 • Copie CI părinte / tutore legal

Fișa medicală se va prezenta la cabinetul medical al colegiului până la data de 3 septembrie 2018.


Înscrierea în clasele a V-a cu predare intensivă a limbii engleze, anul școlar 2018-2019

 

În conformitate cu Anexa 2 la OMEN 4797/31.08.2017, cap. III, art. 7-9 și cu Procedura nr. 30891/14.05.2018, care reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a testului de competență lingvistică, Colegiul Național „Emil Racoviță” va organiza testare la limba engleză pentru elevii înscriși în clasa a V-a, an școlar 2018-2019, dacă numărul solicitărilor pentru cele două clase cu program intensiv de studiu al limbii engleze este mai mare decât numărul de locuri disponibile (60 de locuri). În acest caz, data testării va fi 15 iunie 2018, ora 16.00, la Colegiul Național „Emil Racoviță”. Listele cu repartizarea pe săli a elevilor vor fi afișate pe site-ul școlii și la avizier cu 24 de ore înainte de susținerea testării.

Structura subiectelor aferente testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze poate fi consultată aici.

În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru cele două clase cu program intensiv de studiu al limbii engleze este mai mic sau egal cu numărul de locuri disponibile (60 de locuri), dosarul de înscriere al elevului va fi completat cu fotocopia certificatului lingvistic obținut la examene cu recunoaștere internațională, ce atestă un nivel de competență A1 sau superior. Referitor la certificatele de limbă engleză YLE (Young Learner Tests of English), respectiv Movers și Flyers, elevii trebuie să fi obținut un scor minim de 11 scuturi (4 scuturi la 2 competențe și respectiv 3 scuturi la o competență lingvistică) pentru ca nivelul A1, respectiv A2, să poată fi recunoscut și echivalat cu nota 10. Data limită de completare a dosarului este 14 iunie 2018.


 

ANUNȚ

Repartizarea elevilor înscriși la Concursul LERIS 2018 va fi afișată la avizierul Colegiului Național „Emil Racoviță” și postată pe site-ul școlii vineri, 18 mai 2018, după ora 15.00.

Accesul elevilor înscriși la ambele probe și al celor înscriși doar la proba de limba română se va face în intervalul orar 8.00 - 8.30, în data de 19 mai 2018.

Accesul elevilor înscriși doar la proba de matematică se va face în intervalul orar 9.30 -10.00, în data de 19 mai 2018.

Elevii înscriși vor primi foi de examen și foi liniate tipizate.

IMPORTANT!

 • Elevii vor avea asupra lor instrumente de scris (pix albastru și/sau stilou cu cerneală albastră) și carnetul de elev, vizat pentru anul școlar 2017-2018 (ștampilat și cu poză).
 • Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile asupra lor. Recomandarea este ca acestea să rămână în grija părinților, până la finalul probelor.
 • Nu este permis accesul părinților în școală în pauza dintre cele două probe (10.00 – 10.30).

18-05-2018, 15:00
- REPARTIZAREA ELEVILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL LERIS
Disciplina de concurs:
19-05-2018Subiecte, bareme

NOTĂ

Baremul afișat la finalul probei de matematică, din cadrul Concursului LERIS 2018, se completează cu următoarea notă:

Subiectul V poate avea și următoarea soluție:

În cazul în care candidatul a interpretat că numerele de pe toată linia I trebuie să fie distincte 2 câte 2 și a concluzionat că așezarea numerelor nu este posibilă (deci, rezultă zero moduri de completare a tabelului), se va acorda punctaj maxim la fiecare dintre cele două subpuncte.

Comisia de organizare


19-05-2018, 22:30 - Rezultate inițiale

 


Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași va organiza selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, anul școlar 2018-2019, conform calendarului de mai jos:

 

Înscrieri: 10 – 17 mai 2018;

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza testarea elevilor prin Concursul LERIS, constând în două probe (limba română și matematică).

Locuri scoase la concurs: 120

Desfășurarea probelor de concurs: 19 mai 2018;

Afișarea rezultatelor inițiale: 20 mai 2018

Contestații: 21 mai 2018

Afișarea rezultatelor finale: 22 mai 2018

Depunerea cererilor de înscriere la CNER: 23 mai - 6 iunie 2018.

Înscrierile se vor putea face online, pe site-ul școlii pe baza unei cereri tip. În condițiile în care, din motive tehnice, înscrierea nu se poate face online, cererea tip (model AICI) va putea fi completată și depusă la secretariatul Colegiului Naţional „Emil Racoviţă".


 

Extras din Regulamentul de desfășurare a Concursului LERIS

Derulat în parteneriat cu Fundația LERIS, concursul are caracter județean și se adresează elevilor de clasa a IV-a. Acesta constă în două probe scrise care se vor desfăşura în aceeași zi (sâmbătă, 19 mai 2018), după cum urmează: 9.00-10.00 -  limba română; 10.30-11.30 - matematică.

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a. Programele de limba română și matematică ale concursului pot fi consultate AICI.

Modele de subiecte pot fi găsite AICI.

Elevii pot opta pentru a participa la una dintre cele două probe sau la ambele.

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute.

Rezultatele probelor vor fi apreciate prin puncte de la 10 la 100, după baremele alcătuite de comisia de evaluare.

Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Vor fi alcătuite trei clasamente distincte:

 • unul pentru proba de limba română;
 • unul pentru proba de matematică;
 • unul pentru cumul de puncte (numai pentru elevii care optează să participe la ambele probe).

Se acordă Marele Premiu Leris pentru cumulul de puncte la cele două probe, română şi matematică, precum şi trei locuri pentru premiile I, II şi III în clasamentul cumulat. Numărul menţiunilor poate fi de minimum 20% din totalul participanţilor, la acesta adăugându-se menţiunile speciale.

Pentru fiecare disciplină în parte, se acordă trei locuri pentru premiile I, II și III.

În cazul mediilor egale, se suplimentează numărul de locuri pentru elevii admiși.

Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

 • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form