Luni, 10 August, 2020
   
TEXT_SIZE

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
TELEFON VERDE NAȚIONAL
0800 801 100
TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI
0800 816 232

Programul cu publicul, suspendat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ începând cu data de 11 martie 2020, vă informăm că programul cu publicul la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași se va suspenda până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Pentru diverse informații sau cereri, ne puteți contacta la adresa de email: office@racovita.ro.

Informații legate de COVID-19 pot fi solicitate la TELVERDE COVID-19: 0800800358

Olimpiada Interdisciplinară „Științele Pământului”

12-03-2018, ora 1600 - Rezultate finale

A N U N Ţ U R I

Conform Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS NR. 3035/2012 şi a Regulamentului specific privind desfăşurarea Olimpiadei „Ştiinţele Pământului”, lotul judeţean al Judeţului Iaşi pentru participarea la etapa naţională a Olimpiadei Interdisciplinare „Ştiinţele Pământului” 2018 este format din 5 elevi.

Eventualele contestaţii pentru Olimpiada Interdisciplinară „Științele Pământului” se vor depune,  pe  discipline, la   secretariatul  Colegiului  Naţional  „Emil Racoviţă” luni, 12.03.2018,  între orele 13.00 – 15.00.

Rezultatele finale se vor afişa după contestaţii.

COMISIA JUDEŢEANĂ


10-03-2018 - Rezultate inițiale

 Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului” - etapa judeţeană se va desfăşura sâmbătă – 10.03.2018, la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi.

 

Elevii vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 09.00-09.30, pe baza unui act de identitate (CI/carnet de elev). Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore (10.00-13.00), subiectele sunt unice la nivel naţional şi vor fi primite de la MEN, prin poşta electronică, cu parolă, în dimineaţa zilei de concurs.

Listele cu repartizarea elevilor pe săli vor fi afișate la avizierul și pe site-ul colegiului, vineri, 09.03.2018.

Olimpiada „Ştiintele Pământului” se adresează elevilor din învăţământul liceal, de la învăţământul de stat şi de la învăţământul particular. Participarea la această olimpiadă este individuală, după o programă unică, indiferent de nivelul clasei.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.

Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Elevii vor rezolva subiectele pe coli separate pentru fiecare disciplină de concurs (chimie, fizică, geografie, respectiv biologie).

Rezultatele obţinute de elevii participanţi vor fi afişate, pe discipline, pe site-ul şi la avizierul unităţii de învăţământ sâmbătă, 10.03.2018, după orele 20.00.

Inspector şcolar,
Prof. dr. Lesenciuc Mihaela

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR

Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

  • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form