Luni, 10 August, 2020
   
TEXT_SIZE

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
TELEFON VERDE NAȚIONAL
0800 801 100
TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI
0800 816 232

Programul cu publicul, suspendat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ începând cu data de 11 martie 2020, vă informăm că programul cu publicul la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași se va suspenda până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Pentru diverse informații sau cereri, ne puteți contacta la adresa de email: office@racovita.ro.

Informații legate de COVID-19 pot fi solicitate la TELVERDE COVID-19: 0800800358

Olimpiada Județeană de limba engleză - 9 martie 2019

ANUNȚ IMPORTANT

Proba orală din cadrul etapei judeţene a Olimpiadei de Limba engleză, organizată pentru elevii din clasele IX-XII (secţiunile A şi B) care au obţinut punctaje egale sau mai mari de 95 puncte la proba scrisă, va avea loc sâmbătă, 23 martie 2019, începând cu ora 09.00, la Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Iaşi. Proba se va desfăşura conform unei programări care va fi afişată vineri, 22 martie 2019 la avizierul unităţii de învăţământ, precum şi pe site-ul acesteia.

12 martie 2019, ora 20:00 REZULTATE FINALE


ANUNŢ CONTESTAŢII – OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LIMBA ENGLEZĂ, 9 MARTIE 2019

Eventualele contestaţii la proba scrisă pot fi depuse luni, 11 martie 2019, în intervalul orar 09.00 – 15.30 la secretariatul Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi.

Extras din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Limba engleză, clasele VII-XII, aprobat cu numărul 24715 / 16.01.2019:

Art. 25. (1) Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise.

(2) Nota obţinută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.

(5) La toate etapele anterioare etapei naţionale, elevii minori pot depune contestaţii, fiind însoţiţi de tutorele legale instituit.

(7) Retragerea contestaţiei se poate face în primele treizeci de minute după expirarea termenului de depunere a acesteia şi numai de către elevul în cauză.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 12 martie 2019, după ora 21.00.

09.03.2019 ora 22:30 - Rezultate inițiale


Bareme (fisier tip arhiva)


 

Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi sâmbătă, 9 martie 2019, în intervalul orar 08.00 – 08.30, accesul în săli fiind permis pe baza unui act de identitate valabil / carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă debutează la ora 09.00.

Pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi un instrument de scris cu pastă / cerneală albastră.

Rezultatele iniţiale vor fi afişate sâmbătă, 9 martie 2019, după ora 21.00.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 12 martie 2019, după ora 21.00.

Criterii specifice de departajare în cazul egalităţii de puncte între candidaţii aflaţi pe ultimul / ultimele locuri calificabile – extras din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Limba engleză, clasele VII-XII, aprobat cu numărul 24715 / 16.01.2019:

pentru clasele a VII-a şi a VIII-a:

  • punctajul de la proba scrisă (Use of English);
  • punctajul aferent elaborării povestirii.

pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a:

  • punctajul e la proba scrisă (Use of English);
  • punctajul de la proba integrată – eseu;
  • punctajul de la proba orală.

 

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 4203/30.07.2018, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

REPARTZAREA CANDIDAȚILOR

 

Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

  • 1

Căutare

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Aleea Nicolina nr. 4, 700221, Iaşi - ROMÂNIA
+(40) 232 234 272; +(40) 232 278 214
www.racovita.ro; office@racovita.ro

Login Form