26-30 martie 2018

Felul cum întrebuințăm timpul liber ne trădează caracterul.

Plinius - erudit al Imperiului Roman (23 e.n. - 79 e.n.)