Conferinţa IASIMUN 2009

În perioada 27-30 noiembrie 2009 la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”s-a desfăşurat Conferinţa Naţională Iasi MUN.  Model United Nations (MUN) este o simulare în limba engleză a Naţiunilor Unite, unde elevii analizează diferite probleme globale si propun soluţii din perspectiva ţărilor pe care le reprezintă.

     Conferinţa a fost printre primele de acest gen din ţară, cu participanţi din peste treizeci de şcoli. La deschiderea oficială, care a avut loc în Aula Universităţii „Gheorghe Asachi”, au participat Excelenţa Sa domnul Mark H. Gitenstein, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. În discursul său, ambasadorul a spus că elevii participanţi vor deveni „implicaţi în luarea deciziilor sau lideri la nivel mondial”. “Ca tineri români din lumea de azi, nu puteţi sta deoparte, pentru că lumea se confruntă cu un anotimp al schimbării şi cu un anotimp al provocării,” a mai spus Excelenţa Sa. Directorul Corpului Păcii din România, Ken Goodson, Inspectorul General al Judeţului Iaşi, Liliana Romaniuc, şi Directorul Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”, Seryl Talpalaru au ţinut, de asemenea, discursuri în cadrul ceremoniei de deschidere.

     Voluntarul Corpului Păcii, David Pi, implicat din 1998 în conferinţe Model Naţiunile Unite în întreaga lume, a consiliat elevii care au organizat acest eveniment.
„Elevii s-au informat despre ţările pe care le reprezintă si au învăţat importanţa cooperării la nivel internaţional,” a declarat David Pi. „Sunt extrem de mândru de toţi cei care au participat şi de elevii mei care au organizat conferinţa. Au analizat problemele globale si soluţiile găsite au fost remarcabile.”

      Elevii au dezbătut douăsprezece subiecte în patru comitete: politic, ecologic, drepturile omului si economico-social. Ei au formulat soluţiile propuse sub forma unor rezoluţii care au fost supuse la vot. Elevii organizatori au fost, de asemenea, directori de comitete şi au decis ce subiecte vor fi supuse dezbaterii. „A fost o experienta uimitoare”, a spus Mădălina Secăreanu, elevă a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”, care a fost secretar general al conferinţei. „Dezbaterea a fost interesantă şi antrenantă. A fost pasionant pentru mine să întâlnesc elevi de liceu din toată ţara şi să le cunosc perspectivele asupra soluţionarii unor probleme globale.”       

      La încheierea lucrărilor, participanţii la conferinţă au decis că succesul lucrărilor îi îndreptaţeşte să se considere întemeietori de tradiţie: Conferinţa IaşiMUN 2010, Conferinţa IaşiMUN 2011, Conferinţa IaşiMUN 2012, Conferinţa IaşiMUN 2050, cu alţi elevi, dar aceleaşi idealuri.

 Site-ul conferintei

CITATE MEMORABILE
din discursurile ţinute cu prilejul deschiderii lucrărilor Conferinţei IaşiMUN 2009

  

"As young Romanians in today’s world, you cannot stand still because the world faces a season of change and a season of challenge."
“Ca tineri români din lumea de azi, nu puteţi sta deoparte, pentru că lumea se confruntă cu un anotimp al schimbării şi cu un anotimp al provocării.”
(Excelenţa Sa, Domnul Mark H. Gitenstein, Ambasadorul Statelor Unite)

Deviza colegiului nostru este „Excelenţă în educaţie”, iar excelenţa se obţine, nu numai prin obiectele pe care le studiaţi la clasă, ci şi prin activităţile extracurriculare precum Conferinţa IaşiMUN.
(Seryl Talpalaru, directorul Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”, Iaşi)

"IASIMUN is not a model of the United Nations but a model for the United Nations."
“IASIMUN nu este un model al Naţiunilor Unite, ci un model pentru Naţiunile Unite.”
(David Pi, voluntar în Corpul Păcii)

im1
im10
im11
im12
im13
im2
im3
im4
im5
im6
im7
im8
im9