Schimb intercultural Iaşi-Bergamo

În perioada 27.09.2014-04.10.2014, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” a participat la un schimb de experienţă cu Liceul Ştiinţific „Lorenzo Mascheroni” din Bergamo, Italia. În acest schimb s-au implicat câte 2 profesori şi 17 elevi din cele două licee.

Proiectul dintre CNER şi Liceul Mascheroni şi-a propus experienţe de învăţare inedite, comunicare interculturală, noi căi de motivare a elevilor în cadrul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. Globalizarea şi integrarea în Uniunea Europeană nu trebuie să altereze păstrarea tradiţiilor şi a identităţii naţionale.

Prin activităţile stabilite s-a dorit evidenţierea creativităţii elevilor, a multiculturalităţii şi a valorilor culturii tradiţionale, cu semnificaţiile de importanţă fundamentală pentru istoria şi civilizaţia popoarelor din spaţiul european. Prezentarea unor elemente importante legate de tradiţiile folclorice, obiceiurile laice şi religioase, istoria naţională, obiective cultural-istorice ale zonelor în care trăiesc participanţii la proiect, s-a concretizat prin realizarea de fotografii, vizite şi excursii didactice, filme, momente artistice, dezbateri, activităţi sportive,  etc.

În cadrul activităţilor au avut loc  schimburi de idei, fiecare  participant  având de câştigat noi competenţe sociale şi civice.

Dintre activităţile desfăşurate menţionăm:

  • prezentarea şcolii printr-un tur ghidat, filme şi fotografii;
  • dezbateri şi activităţi sportive la care au participat toţi elevii implicaţi în schimb;
  • vizionarea spectacolului Lucia di Lamermour de Gaetano Donizzeti, în regia lui Andrei Şerban;
  • descoperirea oraşului Iaşi (Palatul Culturii, Biserica Trei Ierarhi, Mitropolia, Teatrul Naţional, Universitatea de Medicină „Gr.T. Popa”, Biblioteca Universitară, Universitatea „Al. I. Cuza”, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”);
  • vizitarea Grădinii Botanice şi a Muzeului Unirii;
  • descoperirea frumuseţilor Bucovinei în cadrul unei excursii de 2 zile.

Participarea la acest schimb internaţional reprezintă un câştig real pentru elevii şi profesorii ambelor ţări datorită valorizării diversităţii la nivel european.

Galerie de imagini