Proiectul ROSE Raco-Sprijin

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ”

Titlul subproiectului: "SPRIJIN PENTRU ELEVII DIN RACOVIȚĂ ÎN VEDEREA ABSOLVIRII ȘI PROMOVĂRII BACALAUREATULUI – RACO-SPRIJIN"

Acord de grant nr. SGL/RȚ/187 DIN 27.06.2017

 

Informare privind proiectul ROSE Raco-Sprijin

 

În urma semnării acordului de grant din 27.06.2017, Colegiul Național ”Emil Racoviță”, Iași, derulează proiectul ROSE "SPRIJIN PENTRU ELEVII DIN RACOVIȚĂ ÎN VEDEREA ABSOLVIRII ȘI PROMOVĂRII BACALAUREATULUI – RACO-SPRIJIN".

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea ratei de absolvire a liceului și de promovare a examenului de bacalaureat pentru un număr de 256 de elevi din învățământul de zi și frecvență redusă, aflați în situații de risc educaţional, din CNER, prin activități de tip remedial, de tutorat, de dezvoltare personală și a abilităților socio-emoționale, realizate în cadrul formal, al școlii, dar și în cadru non-formal reamenajat in acest scop.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1 Asigurarea accesului a 428 de elevi din învățământul liceal seral, cu frecvență redusă și de zi, aflați în situații de risc, la activități de tip educație remedială și de tutorat, în spaţiu formal şi non-formal (seră, curte interioară) în vederea asigurării absolvirii liceului și promovării examenului de bacalaureat.
  • OS2 Creșterea gradului de adaptare și integrare în mediul școlar și profesional a 336 elevi din învățământul liceal seral, cu frecvență redusă și de zi, aflați în situații de risc, prin activități de dezvoltare personală și a abilităților socio-emoționale de tip ateliere de dezvoltare personală, cursuri de dezvoltare personală, tabere de dezvoltare personală și excursii de documentare, în spaţiu formal şi non-formal.
  • OS3 Valorificarea rezultatelor proiectului, a experienţei şi a bunelor practici pentru remedierea abandonului şi eşecului şcolar prin crearea unui sistem de sprijin pentru educație remedială, activități de tutorat și de dezvoltare personală la nivelul CNER.

Activitățile remediale și de tutorat, cu debut în octombrie 2017, își propun creșterea numărului de elevi care finalizează cursurile unui an de studiu și apoi ale unui ciclu de studiu (liceul).

Proiectul se adresează elevilor din învățământul liceal, zi (aflați în situație de risc) și frecvență redusă, și constă în derularea mai multor tipuri de activități pe timpul derulării celor patru ani de proiect:

  • Activitati remediale ”RACOVIȚĂ MĂ SPRIJINĂ”
  • Activitati de tutorat-”RACOVIȚĂ MĂ ÎNVAȚĂ SĂ MĂ SPRIJIN”
  • Activitati de dezvoltare personală și a abilităților socio-emoționale ”RACOVIȚĂ MĂ ÎNVAȚĂ SĂ CAUT SPRIJIN”
  • Activități de renovare și dotare ” SPRIJIN LÂNGĂ SPRIJIN”.