Anunț privind proba de verificare a cunpștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2022-2023 în clasele cu program biling de predare a unei limbi de circulație internațională clasa a IX-a

  1. Echivalarea probei de bilingv cu certificate Cambridge se face în școlile de proveniență, de către comisiile formate din profesorii de limbi moderne. Rezultatele sunt asumate de comisiile respective. Perioada de înscriere și echivalare este 16 – 17 mai 2022. La CNER trebuie aduse doar procesele-verbale și tabelele centralizatoare cu echivalări.
  2. Pentru înscriere la proba de bilingv, școlile vor trimite un reprezentant cu dosarul care cuprinde:
  • - Cererile de înscriere (număr de înregistrare la CNER);
  • - Anexele la fișele de înscriere, semnate, ștampilate și înregistrare la școlile de proveniență;
  • - Copii după cărțile de identitate sau certificatele de naștere ale elevilor.

Notă: Dacă într-o școală sunt mai puțin de 10 elevi care se înscriu la proba de bilingv, aceștia pot veni personal la secretariatul CNER pentru a depune cererea și celelalte documente.