Concursul Național de Biologie „George Emil Palade”, faza națională - 25 mai 2024

Rezultate


Subiecte

Bareme


Concursul Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”, faza națională, se va desfășura în ziua de 25 mai 2024, între orele 1000-1200 la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași.

În ziua de concurs, 25 martie 2024, în intervalul orar 915-930, elevii calificați la faza națională se vor prezenta la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași și vor fi legitimați și însoțiți de doi profesori asistenți, în sala de concurs. Accesul elevilor în săli este permis  pe baza actului de identitate, respectiv a carnetului de elev, vizat la zi.

Timpul de lucru va fi de 2 ore.

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de biologie „George Emil Palade”,  aprobat cu nr. 24958/01/02.2024,  la sfârșitul probei, pe baza baremului de corectare, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa elevului - autor al lucrării şi a unui elev concurent - martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale completează o declarație scrisă tip din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi elevi – martori.

Clasamentul național va fi afișat pe site-ul ISJ organizator al etapei naționale, în maximum 7 zile de la finalizarea acestuia.