Transferuri februarie 2021

Conform prevederilor  Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ROFUIP nr. 5.447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare și a procedurii interne a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, în perioada 1-5 februarie 2021 are loc  transferul elevilor la  Colegiul Național „Emil Racoviță”  Iaşi,  după următorul calendar:

 • 1-2 februarie 2021: depunerea cererilor la secretariatul colegiului în intervalul orar 9.00 – 14.00. Dacă nu poate fi depusă personal, cererea tip poate fi descărcată de AICI și trimisă pe adresa oficială a colegiului: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • 3 februarie 2021: validarea cererilor în CA;
 • 4 februarie 2021: desfășurarea testărilor în vederea verificării cunoștințelor;
 • 5 februarie 2021: afișarea rezultatelor;
 • 5 februarie 2021: validarea rezultatelor în CA.

Pot depune cereri de transfer elevii care îndeplinesc următoarele condiții:

 • media semestrială minim 9 și media la purtare 10, pentru elevii de gimnaziu;
 • media de admitere la liceu cel puțin egală cu ultima medie de admitere la CNER, la specializarea solicitată și media la purtare 10, pentru elevii de clasa a IX-a (mediile de admitere pentru fiecare specializare, la CNER, au fost: matematică-informatică: 9,63, științe ale naturii: 9,59, filologie: 9,32);
 • media semestrială cel puțin egală cu ultima medie din clasa la care se solicită transferul și media la purtare 10, pentru elevii claselor a X-a – a XII-a.

Locurile disponibile pentru care se pot organiza testările în vederea transferului sunt următoarele:

Clase de gimnaziu: clasa a VIII-a: 1 loc

Clase de liceu, după cum urmează:

 • - clasa a IX-a, matematică-informatică: 1 loc (cu respectarea mediei de admitere, în conformitate cu ROFUIP),
 • - clasele a X-a: matematică-informatică-intensiv limba engleză: 7, filologie, intensiv limba engleză: 1,
 • - clasele a XI-a: matematică-informatică: 2 locuri, matematică-informatică-intensiv limba engleză: 2 locuri, științe ale naturii: 3 locuri, filologie-intensiv limba engleză: 3 locuri,
 • - clasele a XII-a: matematică-informatică-intensiv limba engleză: 1 loc, științe ale naturii: 1 loc

Testările pentru clasele de gimnaziu se vor susține la disciplinele:

- Limba și literatura română și matematică;

- Limba și literatura română, matematică și limba engleză (doar pentru clasele intensiv engleză).

Testările pentru clasele de liceu se vor susține la disciplinele:

- Matematică și informatică - pentru clasele de matematică-informatică;

- Matematică, informatică și limba engleză - pentru clasele de matematică-informatică intensiv engleză;

- Biologie și fizică sau chimie (probă la alegere) - pentru clasele de științe ale naturii;

- Biologie, fizică sau chimie (probă la alegere) și limba engleză - pentru clasele de științe ale naturii intensiv engleză;

- Limba și literatura română și limba engleză - pentru clasele de filologie.

Modele de teste pot fi descărcate AICI.

Transferul este aprobat dacă la toate testările în vederea verificării cunoștințelor se obține nota minimă 8,00 și la diferențe nota minimă 5,00, în cazul elevilor de liceu care schimbă profilul și/sau specializarea.

Examenele de diferențe se organizează pe data de 5 februarie 2021, pentru elevii care au promovat testările. În funcție de profilul și specializarea elevilor care solicită transferul, acestea vor consta în următoarele discipline:

Clasa

Profilul și specializarea clasei finalizate în ianuarie 2021

Profilul și specializarea la care se solicită transferul în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021

Discipline la care se susțin examene de diferență

a IX-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasa a IX-a, sem. I

a IX-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, clasa a IX-a, sem. I

a IX-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al clasei a IX-a, sem. I (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.

a X-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasa a IX-a și clasa a X-a, sem. I

a X-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, clasa a IX-a și clasa a X-a, sem. I

a X-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a și a X-a, sem. I (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.

a XI-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a și clasa a XI-a, sem. I.

Literatura universală, educație artistică, clasa a XI-a, sem. I.

a XI-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică,

Matematică,

Fizică/chimie, clasele a IX-a, a X-a și clasa a XI-a, sem. I

a XI-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sem. I (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.

a XII-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, sem. I

a XII-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, Matematică,

Fizică/chimie clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, sem. I

a XII-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, sem. I (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.