Anunț achiziție lucrări de renovare seră didactică