Anunț Testare limba engleză - clasele a V-a - sesiunea a doua

În urma testării la limba engleză, în vederea constituirii claselor a V-a, intensiv limba engleză, a rămas 1 loc disponibil.

În conformitate cu prevederile Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, se poate organiza o altă sesiune de testare, în cazul în care nu se ocupă toate locurile disponibile.
 
Astfel, în perioada 26-27 iulie 2021, se pot depune cereri de participare la această testare, la secretariatul colegiului, în intervalul orar 9.00 - 14.00. 
 
Testarea va avea loc pe data de 28 iulie 2021, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi. 
 
Cererile de vizualizare și eventualele contestații se vor depune pe data de 29 iulie 2021. 
 
Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 29 iulie 2021.