2010.REALM

Proiectul Leonardo da Vinci nr.  nr. LLP-LdV/VETPRO/2009/RO/181
Sevilla, Spania

Titlu: Creşterea şanselor de angajare pentru a activa pe piaţa muncii - Raising Employability to Activate in the Labour Market
Participanţi: 5 profesori metodişti şi/sau formatori
Perioadă mobilitate: 1-14 februarie 2010

Prezentare proiect