Euroscola 2017

Casa Roset-simbol de istorie si spiritualitate ieșeană (ROSET-IS)

Începând cu 10 iulie 2017, Colegiul Național ”Emil Racoviță”, Iași, derulează proiectul Casa Roset-simbol de istorie si spiritualitate ieșeană (ROSET-IS) în cadrul Concursului Național Euroscola, ediția a X-a, ediție care se va desfășura sub titlul generic „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”. Elevii vor organiza și pune în practică o campanie de informare și conștientizare care să ajute la restaurarea și valorificarea unui obiectiv simbol pentru orașul Iași, Casa Roset, care adăpostește Muzeul de Istorie Naturală și Societatea de Medici și Naturaliști. Este un monument de arhitectură ( cod IS-II-m-B-03917), un simbol al pasiunii pentru științele naturii și cercetarea medicală și locul în care s-a scris istorie în 1859, când s-a luat decizia ca Al. I. Cuza să fie candidat la tronul Moldovei.

Obiectivele proiectului

  • O1 Creşterea nivelului de cunoaştere şi înţelegere a valorilor și principiilor Uniunii Europene de către elevii Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”, Iaşi;
  • O2 Creşterea gradului de informare și conștientizare a membrilor comunităţii ieșene cu privire la valoarea de patrimoniu a Casei Roset (Muzeul de Ştiinţe ale Naturii) din Iași, la locul acesteia în cadrul patrimoniului cultural local, național și european, la pericolul reprezentat de degradarea accentuată a acestui monument;
  • O3 Dezvoltarea competenţelor de participare activă la activităţi în comunitate și responsabilizare a elevilor Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”, Iaşi, cu privire la patrimoniul cultural, la rolul acestuia în promovarea diversității culturale la nivel local, național și european și la conservarea acestuia;
  • O4 Dezvoltarea şi valorificarea creativității elevilor Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”, Iași;
  • O5 Consolidarea legăturii școală-comunitate, ca element esențial în păstrarea şi valorificarea elementelor de identitate locală, naţională şi europeană, în promovarea dialogului intercultural.

Despre concursul Euroscola, ediția 2017-2018,  vezi informații la http://www.europarl.europa.eu/romania/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html.

 

Participanţii la proiectul ROSET-IS

Nr. Crt.

Nume și prenume

Clasa

Observații

1

Cozianu Miruna

10C

 

2

Curcă Crina

10B

 

3

Pelin Ioana

10B

 

4

Liță Lavinia

10B

 

5

Andriescu Diana

10B

 

6

Dorea Brianna

10B

 

7

Zagnat Vlada

10C

 

8

Cusutură  Mălina

10B

 

9

Băiceanu Ioana

10B

 

10

Dincă Diana

10B

 

11

Palamariu Andrei

10C

 

12

Murărașu Georgiana

10B

 

13

Pristanda Amalia

10B

 

14

Guzgă Bianca

10C

 

15

Rotaru Mălina

10C

 

16

Leaua Iuliana

10C

 

17

Motriuc Madalina

10B

 

18

Popa Alexandra

10B

 

19

Ciocîrlan Teodora

10B

 

20

Serdenciuc Alexandra

10B

 

21

Ioniță Bianca

10C

 

22

Bulai Patricia

10B

 

23

Paparău Mara

10B

 

24

Tîrnovan Georgiana

10C

 

25

Zăborilă Flavian

10C

Rezervă

26

Hutanu Sabina

10B

Rezervă

27

Roman Patricia

10D

Rezervă

28

Dodu Adriana

10C

Rezervă

29

Diac Delia

10C

Rezervă

30

Cartas Miruna

10C

Rezervă

31

Vlăduț Cristiana

10C

Rezervă

32

Melinte Miruna

10C

Rezervă

33

Calin Anastasia

10B

Rezervă

34

Popa Livia

10B

Rezervă

35

Brinzila Maria

10B

Rezervă

36

Iftode Catalina

10D

Rezervă

37

Sandu Diana

10D

Rezervă

38

Lucaciu Claudia

10D

Rezervă

 

Prof. coordonatori: Caradan Lorela, Hendreș Mihaela

Notă: în caz de incapacitate de participare, profesorii coordonatori vor fi imediat anunțați. Neimplicarea în activități atrage după sine trecerea pe lista de rezerve.