Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi este promovarea excelenţei în educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” poate fi esenţializată în cuvintele
Mereu mai buni!”.

Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi are rol de avangardă în modernizarea şi reformarea învățământului românesc preuniversitar. Este componentă activă în integrarea europeană a şcolii româneşti. Educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă. Demersurile educaţionale sunt centrate pe:

 • a învăţa să ştii;
 • a învăţa să faci;
 • a învăţa regulile convieţuirii;
 • a învăţa să fii.

50ani

Afis

Plan managerial

Consiliul de administrație

 • Director - prof. Seryl Talpalaru
 • Director adjunct - prof. Paula Gavrilescu
 • Director adjunct - prof. Gheorghe Timohe-Tumac
 • Reprezentantul Consiliului local -
 • Reprezentantul primarului - ec. Elena Ciocan
 • Reprezentantul A.P.C.N.E.R. - s.l. dr. ing. Ioan Damian
 • Reprezentantul A.P.C.N.E.R. - prof. Manuela Cotofan
 • Reprezentantii cadrelor didactice:
  • prof. Liviu Burlec
  • prof. Doru Turbatu
  • prof. Leon Pitu
  • prof. Lorela Caradan
  • prof. Petrina Frunza
 • Reprezentantul agentilor economici -
 • Reprezentantul elevilor -

Misiunea şcolii

Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" – ŞCOALA ANULUI 2011

Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi este promovarea excelenţei în educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” poate fi esenţializată în cuvintele
Mereu mai buni!”.

Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi are rol de avangardă în modernizarea şi reformarea învățământului românesc preuniversitar. Este componentă activă în integrarea europeană a şcolii româneşti. Educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă. Demersurile educaţionale sunt centrate pe:

 • a învăţa să ştii;
 • a învăţa să faci;
 • a învăţa regulile convieţuirii;
 • a învăţa să fii.