Testarea LERIS 2022 - Repartizare candidați, subiecte-bareme, rezultate inițiale, programare vizualizare teze

30.05.2022 - Programare vizualizare teze

28.05.2022, 21:15 - Rezultate inițiale

IMPORTANT!

 • Eventualele cereri de vizualizare a tezelor se depun pe 30 mai 2022, în intervalul orar 9:00 - 12:00, la secretariatul colegiului.
 • Vizualizarea tezelor are loc pe 30 mai 2022, în intervalul orar 15:00 - 17:00, după o programare care va fi afișată pe site-ul CNER.
 • Eventualele contestații se depun pe 30 mai  2022, în intervalul orar 15:00 - 17:00,  la secretariatul colegiului.
 • Rezultatele finale vor fi afișate pe 31 mai 2022, după ora 16:00.

Extras din Regulamentul de desfășurare a Testării Leris

I. CADRUL GENERAL

Art. 1

Testarea LERIS este organizată de Fundația Leris, are caracter județean și se adresează elevilor de clasa a IV-a.

Art. 2

Testarea constă în două probe obligatorii (limba română și matematică), desfășurate în aceeași zi.

Art. 3

Elevii care se înscriu vor participa la ambele probe. Rezultatele elevilor se regăsesc în trei clasamente distincte: unul pentru proba de limba română, unul pentru proba de matematică și unul pentru cumul de puncte.   

Art. 4

Timpul de lucru pentru fiecare probă este de 45 de minute. Elevii vor avea la dispoziție 15 minute pentru familiarizarea cu subiectele.

Art. 5

Toate materialele necesare desfășurării testării sunt asigurate de Colegiul Național „Emil Racoviță”, cu sprijinul Fundației Leris.

Art. 6 

Elevii care obțin premii în clasamentele pe discipline și cei care obțin premii și mențiuni în clasamentul cumulat pot opta pentru înscriere în clasa a V-a la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași. Dacă numărul de locuri disponibile este mai mare decât numărul de solicitări, elevii care au obținut premii sunt acceptați, iar cei care au obținut mențiuni în clasamentul cumulat sunt acceptați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

 

IV. PREMIEREA

Art. 26

Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Sunt considerați admiși elevii care obțin premii și mențiuni în clasamentul pentru punctaj cumulat și cei care obțin premii în cele două clasamente pentru punctajele obținute la română, respectiv,  matematică.

(a) Premiile se vor acorda diferit pe cele trei clasamente (punctaj cumulat, punctaj română, punctaj matematică), după cum urmează:

Clasamentul pe baza punctajului cumulat:

 • 1) Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat.
 • 2) Se acordă premii (I, II, III) și mențiuni pentru minimum 90% din numărul total de locuri disponibile.
 • 3) În situația punctajelor cumulate egale pentru candidații de pe ultimul loc ce primesc mențiune, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.

Clasamentele pe baza punctajelor de la română și, respectiv, matematică:

 • 1) Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare disciplină în parte.
 • 2) Se acordă premii (I, II, III) pentru fiecare clasament pe disciplină în parte.
 • 3) Numărul candidaților premiați la fiecare dintre aceste două discipline (română și matematică), dar care nu se regăsesc printre cei admiși în clasamentul pentru punctaj cumulat, nu poate depăși 5% din numărul total de locuri disponibile (pentru fiecare dintre cele două clasamente pe discipline, în parte: 5% pentru română și 5% pentru matematică).
 • 4) În situația punctajelor egale pentru candidații de pe ultimul loc care primesc premiu, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.

(b) După parcurgerea acestor două etape de acordare a premiilor și a mențiunilor pentru cele trei clasamente (cumulat, română, matematică), se acordă suplimentar mențiuni speciale în clasamentul pentru punctaj cumulat, în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita a maximum 20% din numărul total de locuri disponibile.

Art. 27

Se acordă Marele Premiu Leris pentru cel mai mare punctaj cumulat, obținut la cele două probe, română și matematică.

Art. 28 

Toți concurenții primesc diplome de participare.

Art. 29

Festivitatea de premiere va fi organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 V. ÎNSCRIEREA

Art. 30

 • (a) Candidații cu premii și mențiuni, care le conferă dreptul de a fi admiși pe locurile disponibile, se pot înscrie la Colegiul Național „Emil Racoviță” în perioada prevăzută în calendar.
 • (b) Candidații care nu se înscriu în perioada prevăzută în calendar nu mai pot face acest lucru ulterior și pierd posibilitatea de înscriere în clasa a V-a la Colegiul Național „Emil Racoviță”.
 • (c) În situația în care rămân locuri neocupate, vor fi admiși candidații din clasamentul pentru punctajul cumulat, în ordinea descrescătoare a punctajelor.


28.05.2022, 15:00 - Subiecte și bareme

 


28.05.2022, 11:40 - Subiectele și baremele de evaluare și notare vor fi afișate la ora 15:00.


IMPORTANT!

 • Accesul în școală al elevilor înscriși la testarea LERIS se va face în intervalul orar 8.00 - 8.30, în data de 28 mai 2022.
 • Elevii vor avea asupra lor instrumente de scris (pix albastru și/sau stilou cu cerneală albastră) și carnetul de elev, vizat pentru anul școlar 2021-2022 (ștampilat și cu poză).
 • Elevii înscriși vor primi foi de examen și ciorne.
 • Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile asupra lor. Recomandarea este ca acestea să rămână în grija părinților, până la finalul probelor.
 • Nu este permis accesul părinților în școală în pauza dintre cele două probe (10.00 – 10.30).

Loading...