Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi este promovarea excelenţei în educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” poate fi esenţializată în cuvintele
Mereu mai buni!”.

Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi are rol de avangardă în modernizarea şi reformarea învățământului românesc preuniversitar. Este componentă activă în integrarea europeană a şcolii româneşti. Educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă. Demersurile educaţionale sunt centrate pe:

  • a învăţa să ştii;
  • a învăţa să faci;
  • a învăţa regulile convieţuirii;
  • a învăţa să fii.

Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023, clasa a V-a

Oferta educațională a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași pentru clasa a V-a, anul școlar 2022-2023, este următoarea:

104 locuri, reprezentând 4 clase (dintre care 2 cu regim intensiv de predare a limbii engleze)

Înscrierile se vor putea face în intervalul 19 – 25 mai 2022, atât la secretariatul colegiului, cât și online, pe site-ul CNER (www.racovita.ro), pe baza unei cereri tip.

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza Testarea LERIS, constând în două probe, limba română și matematică, conform calendarului de mai jos:

Afișarea listelor cu repartizarea elevilor înscriși în săli: 27 mai 2022

Desfășurarea testării: 28 mai 2022

Afișarea rezultatelor inițiale: 29 mai 2022

Depunerea eventualelor contestații: 30 mai 2022

Afișarea rezultatelor finale: 31 mai 2022

Depunerea cererilor de înscriere la CNER: 2-10 iunie 2022

Derulat în parteneriat cu Fundația LERIS, testarea are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. Aceasta constă în două probe scrise care se vor desfăşura în aceeași zi (sâmbătă, 28 mai 2022), după cum urmează: 

  • 9:00-10:00 -  limba română
  • 10:30-11:30 - matematică

Elevii se vor înscrie la ambele probe.

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute - familiarizarea cu subiectele, 45 de minute - timpul efectiv de lucru).

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a (vezi programa).

Modele de teste și baremele de corectare și notare corespunzătoare acestora pot fi consultate pe site-ul CNER.

TESTAREA „LERIS” 2022

În luna mai 2022, Colegiul Național „Emil Racoviță” va organiza testarea elevilor de clasa a IV-a în vederea admiterii în clasa a V-a, dacă numărul de solicitări va depăși numărul de locuri disponibile. În acest context, pentru a veni în sprijinul elevilor care se pregătesc să susțină testarea, în lunile februarie - mai vor fi postate pe site-ul colegiului variante de lucru la limba română și matematică. La o săptămână de la postarea fiecărui set, vor apărea și baremele de corectare și de notare, în care elevii interesați pot găsi repere/sugestii pentru abordarea și rezolvarea subiectelor. 


Variante de lucru (setul I) pot fi descărcate de AICI.
Baremele de evaluare și notare pentru variantele de lucru ale subiectului LERIS (setul I) pot fi consultate AICI!

Variante de lucru (setul al II-lea) pot fi descărcate de AICI.

Baremele de evaluare și notare pentru variantele de lucru ale subiectului LERIS (setul II) pot fi consultate AICI!


Variante de lucru (setul al III-lea) pot fi descărcate de AICI.
Le dorim tuturor elevilor multă atenție, concentrare și inspirație în rezolvarea subiectelor!