Olimpiada de Istorie - etapa județeană - 18 martie 2023

21.03.2023 - Rezultate finale

21.03.2023 - Rezultate contestații

18.03.2023 - 21:45 - Rezultate inițiale

Eventualele contestații se depun la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, luni, 20 martie 2023, în intervalul orar 08:00-15:00 sau în format electronic la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Formular pentru contestație găsiți aici.

Formularul va fi însoțit de o copie după actul de identitate.

Elevii pot contesta fie subiectul I, fie subiectul II, fie ambele subiecte.

Sunt admise contestațiile în cazul cărora, între nota inițială și nota de la contestații, există o diferență de cel puțin 0,50 puncte. Contestațiile sunt considerate admise, atât prin creștere, cât și prin scădere. Notele acordate de către Comisia de contestații sunt definitive.

Afișarea rezultatelor finale se va face marți, 21 martie 2023, pe site-ul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași și la avizier.


 

Subiecte și bareme


 

Proba scrisă a Olimpiadei Județene de Istorie se susține la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, în ziua de 18 martie 2023, începând cu ora 10.00; durata probei de concurs este de 3 ore.

Intrarea elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul orar 9:00-9:30, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, carnet de elev vizat pentru anul școlar 2022/2023, certificat de naștere în cazul celor cu vârsta sub 14 ani).

  • Subiectele se vor redacta pe foi separate.
  • Pentru redactarea lucrării, se va folosi pix sau stilou cu cerneală albastră.
  • Este interzisă intrarea în sală cu orice sursă de informare, respectiv mijloace de comunicare: telefon, tabletă, manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.
  • Rezultatele inițiale vor fi afișate pe site-ul https://racovita.ro/ și la avizierul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași (folosindu-se codurile unice primite de către fiecare candidat), după finalizarea evaluării, în ziua de sâmbătă, 18 martie 2023 (după ora 22.00).
  • Eventualele contestații pot fi depuse în ziua de luni, 20 martie 2023, în intervalul orar 8.00-15.00, la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, urmând ca rezultatele la contestații și rezultatele finale să fie afișate marți, 21 martie 2023, după ora 21.00.

Repartizarea elevilor