Testare CEX Fizică - clasa a VII-a - Barem, Rezultate