Testare CEX Fizică - clasa a X-a - Barem, Rezultate