Evaluare Națională 2020 - Informații utile

 • Probele scrise ale Examenului de Evaluarea Naţională vor avea loc în zilele de 15.06.2020 (limba şi literatura română) şi 17.06.2020 (matematică). Ambele probe vor începe la ora 9:00.

 • Accesul elevilor în săli se va face între orele 7:30 – 8:30, pe baza unui act de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere), respectând-se intervalele orare și puncte de acces menționate mai jos:

   • 7:30 (P11 și P6)
   • 7:40 (P1 și P7)
   • 7:50 (P2 și P8)
   • 8:00 (P3 și P10)
   • 8:10 (P4)
   • 8:20 (P5)
  • De asemenea, elevii vor avea la ei declarațiile referitoare la starea lor de sănătate, completate și semnate de părinți.
 • De la intrarea în școală și până în sala de examen, elevii vor respecta traseele marcate, precum și indicațiile personalului colegiului.

 • La intrarea în sală, elevii sunt rugați să verifice locul pe care îl ocupă în sala de examen și să se îndrepte direct către acesta.

 • Începând cu intrarea în școală și până la sfârșitul probelor, elevii vor respecta toate normele igienico-sanitare impuse de contextul epidemiologic actual, așa cum le-au fost prezentate de către profesorii diriginți și cum sunt indicate în mesajele de informare existente în școală în locuri vizibile.

 • Precizări importante necesare bunei desfășurări a celor două probe ale Evaluării Naționale  pot fi consultate aici! (Art. 11 OMEN 496/26.08.2019; Extras Anexa 2 la OMECTS nr. 4801/ 31.08.2010)

 • Ordin privind obligativitatea purtării măștii de protecție.

Repartizarea elevilor în săli:
 • Limba și literatura română
 • Matematică