Anunț cu privire la selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, an școlar 2020-2021

Ținând cont de prevederile Ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării si al Ministerului Sănătății nr. 4220/769/2020, precizăm că activitățile din cadrul calendarului privind selecția elevilor de clasa a IV-a în vederea înscrierii în clasa a V-a la Colegiul Național „Emil Racoviță”, în anul școlar 2020-2021, vor putea fi programate după încheierea examenelor naționale, în funcție de reglementările stabilite de M.E.C. și ISJ Iași.

Orice informație nouă pe această temă va fi publicată la timp pe site-ul colegiului.